Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Kalendarium wydarzeń

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wspólnie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki zorganizowała w dniach 12 - 13 lutego 2019 roku dla członków wyjazd techniczno - szkoleniowy na Międzynarodowe Targi Budowlane "BUDMA 2019" w Poznaniu, w którym wzięło udział 26 osób.

W dniach 10-11 stycznia 2019 r.  w ośrodku „Ziemowit” w miejscowości Jarnołtówek  odbyło się seminarium pt. „Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury drogowej”, organizowane tradycyjnie przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji  Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Opolu (SITK RP)  i Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa (OPL OIIB).  

Uroczyste wręczenie uprawnień budowlanych nadanych w XXXII sesji egzaminacyjnej miało miejsce podczas odbywającego się 18 stycznia br. w Prószkowie Spotkania Noworocznego członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz zaproszonych gości.

Dnia 23 listopada br. odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowo - integracyjne zorganizowane pod patronatem Starostwa Powiatowego w Namysłowie.

Część uczestników spotkania zwiedziło Fabrykę Okien w Namysłowie VELUX Sp. z o. o., następnie w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Namysłowie odbyło się spotkanie szkoleniowe. Wykład nt.: "Środki unijne dla przedsiębiorców na inwestycje z zakresu ochrony środowiska" przedstawiła Barbara Lesik z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Informację bieżącą o działalności Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przedstawił Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady OPL OIIB – Mieczysław Molencki. Następnie Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Namysłowie – Edmund Dworecki przedstawił informację na temat: "Uwarunkowania formalno-prawne przygotowania i realizacji procesu budowlanego w świetle aktualnych uwarunkowań prawnych".  Proces budowlany czyli zgłoszenia o rozpoczęciu i zakończeniu robót budowlanych, wnioski o pozwolenia na użytkowanie, wnioski wynikające z kontroli budów, itp. omówił Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – Jerzy Kisiela. 

Spotkanie zostało zorganizowane przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Opole działający przy Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki i zostało sfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

W dniach 03-05 października w hotelu MERCURE w Opolu odbyła się narada szkoleniowa administracji architektoniczno - budowlanej, nadzoru budowlanego oraz samorządu zawodowego inżynierów budownictwa przy merytorycznym wsparciu Wojewody Opolskiego.

W dniach 18-19 października w OSW "Ziemowit" w Jarnołtówku odbyło się seminarium szkoleniowe „UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE, TECHNOLOGIE PROŚRODOWISKOWE  I BEZPIECZEŃSTWO FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH I GAZOWYCH” zorganizowane przez Oddział PZITS w Opolu oraz Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa przy merytorycznym wsparciu Marszałka Województwa Opolskiego.

Dnia 28 września br. odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowo - integracyjne zorganiozwane przez Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa pod patronatem Starostwa Powiatowego w Nysie.

Tegoroczny Opolski Dzień Budowlanych odbywał się w dniu 7 września br., w ramach Europejskiego Roku Inżynierów Budownictwa (2018 EYCE) ogłoszonego przez Europejską Radę Inżynierów Budownictwa. Głównym celem tej inicjatywy jest podkreślenie fundamentalnej roli społecznej inżynierów budownictwa i wskazanie działań na rzecz podniesienia ich prestiżu w społeczeństwie europejskim.

Dnia 23 czerwca br. po raz kolejny w auli Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej dokonano wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych połączone ze ślubowaniem osób, które pomyślnie zdały egzamin na uprawnienia budowlane w XXXI sesji egzaminacyjnej.

W dniach 08-09.06.2018 r. grupa członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa uczestniczyła w wyjeździe technicznym. W pierwszym dniu, uczestnicy zwiedzili Kościół Pokoju pw. Trójcy Świętej w Świdnicy.

 

Strona 6 z 15
Początek strony