Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Spotkanie szkoleniowo - integracyjne w powiecie nyskim_28.09.2018 r.

Dnia 28 września br. odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowo - integracyjne zorganiozwane przez Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa pod patronatem Starostwa Powiatowego w Nysie.

 

Część uczestników spotkania zwiedziło Zakład Produkcji Etanolu Goświnowicach, następnie w sali konferencyjnej BOHEMIA w Skorochowie odbyło się spotkanie szkoleniowe. Informację bieżącą o działalności Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przedstawił Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady OPL OIIB – Mieczysław Molencki. Po wystapieniu Starosty Powiatu Nyskiego, Naczelnik Wydziału  Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nysie – Eugenia Kantorowicz przedstawiła informację na temat: "Uwarunkowania formalno-prawne przygotowania i realizacji procesu budowlanego w świetle aktualnych uwarunkowań prawnych".  Proces budowlany czyli zgłoszenia o rozpoczęciu i zakończeniu robót budowlanych, wnioski o pozwolenia na użytkowanie, wnioski wynikające z kontroli budów, itp. omówił Zastępca Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – Marian Wylon. 

Początek strony