Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Ubezpieczenia

Informujemy, że na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dostępne są informacje  na temat:
1)    obowiązkowego ubezpieczenia OC inżynierów budownictwa,
2)     ubezpieczeń, którymi objęty jest każdy z inżynierów budownictwa na mocy Umowy Generalnej z STU Ergo Hestią : OC w życiu prywatnym, ubezpieczenia kosztów obrony prawnej
3)    ubezpieczeń dodatkowych – do wyboru przez każdego z inżynierów budownictwa , których warunki zostały ustalone na mocy Umowy Generalnej z STU Ergo Hestią:
a)   nadwyżkowe ubezpieczenie OC inżyniera budownictwa
b)    obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów (członków PIIB)
c)    obowiązkowe ubezpieczenie OC z tytułu sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej

Strona zawiera informacje na temat Zgłoszenia i likwidacji szkody oraz kontaktu z ubezpieczycielem

 


Początek strony