Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Komisja konkursowa składa się z trzech osób.


Członków Komisji konkursowej powołuje Okręgowa Rada OPL OIIB na okres trwania swojej kadencji spośród członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu.

Początek strony