Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Zespół Koordynujący pracę i spotkania członków Forum Młodych Inżynierów w kadencji 2022-2026 r.:

1. Agnieszka Tabaka- przewodnicząca Zespołu

2. Tomasz Wachowiak- z-ca przewodniczącej Zespołu

3. Anna Waloszek- sekretarz Zespołu

4. Dominik Rak - członek Zespołu

5. Robert Respondek - członek Zespołu

6. Adam Tabaka - członek Zespołu

 

UWAGA: Zespół koordynujący powołuje Rada Okręgowa OPL OIIB.

Powyższy zespół powołano na posiedzeniu Rady OPL OIIB w dn. 21.06.2022 r.

Początek strony