Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Najbliższe szkolenia
17.06.2024, g. 10.00 szkolenie on-lineDrony w budownictwie. Jak wykorzystać ich potencjał oraz jak uzyskać dofinansowanie.ZAPISZ... Czytaj więcej
Składanie wniosków o nadanie uprawnień budowlanych
  CZYTAJ WIĘCEJ                                                                                                                                  ... Czytaj więcej
Spotkanie szkoleniowo-informacyjne członków...
Serdecznie zapraszamy na spotkanie szkoleniowo-informacyjne członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  z powiatu brzeskiego... Czytaj więcej
Wyjazd techniczny Licheń-Konin
               Szanowni Państwo, Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa planuje zorganizować w drugiej połowie sierpnia bieżącego roku... Czytaj więcej
Najbliższe szkolenia
17.06.2024, g. 10.00 szkolenie on-lineDrony w budownictwie. Jak wykorzystać ich potencjał oraz jak uzyskać dofinansowanie.ZAPISZ... Czytaj więcej
prev
next
Aktualności

Zachęcamy do uczestnictwa w Konkursie wiedzy technicznej „Nowoczesny Inżynier 2024” organizowanego przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

Udział w konkursie jest bezpłatny, konkurs organizowany jest zdalnie. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy prawnej niezbędnej do prawidłowego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

W związku z planowanym wszczęciem przez Ministerstwo Infrastruktury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie „Aktualizacja wzorców i standardów dotyczących dróg publicznych, rekomendowanych do stosowania przez ministra właściwego ds. transportu, jako narzędzi optymalizacji wydatkowania środków z Funduszy Europejskich (pakiet 2024)”, zachęcamy Państwa do przedstawienia propozycji ceny (określenia szacowanej wartości) za wykonanie ww. przedmiotu zamówienia.

Szczegóły dotyczące zamówienia dostępne są na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/szacowanie-wartosci-zamowienia-z-18-czerwca-2024-r.

Zamówienie będzie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027.

Szacowanie wartości zamówienia ma na celu jedynie określenie prawdopodobnej ceny za wykonanie ww. przedmiotu zamówienia i nie ma charakteru zobowiązującego.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przedstawienie propozycji cen faktycznie odzwierciedlających realne koszty realizacji zamówienia. W przeciwnym razie może okazać się, że wszczęcie postępowania przetargowego nie będzie możliwe.

 

17.06.2024, g. 10.00 szkolenie on-line
Drony w budownictwie. Jak wykorzystać ich potencjał oraz jak uzyskać dofinansowanie.
ZAPISZ SIĘ 

 

04.07.2024, g. 10.00 szkolenie on-line
Instalacje do podgrzewu ciepłej wody z wykorzystaniem urządzeń marki Hoval
ZAPISZ SIĘ 

 

09.07.2024, g. 10.00 szkolenie on-line
Akustyka budynków mieszkalnych
ZAPISZ SIĘ 

 

11.07.2024, g. 10.00 szkolenie on-line
Instalacje hybrydowe z wykorzystaniem urządzeń marki Hoval
ZAPISZ SIĘ 

 

19.07.2024, g. 16.00 szkolenie stacjonarne

Przygotowanie dokumentów w celu dokonania zgłoszenia zawiadomienia o zakończeniu budowy w nadzorze budowlanym
na terenie powiatu opolskiego

 

NOT Opole, ul. Katowicka 50, II p., sala 33

Główny prelegent: Monika Drożyńska - Delinowska  - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego

Zgłoszenia do 15 lipca 2024 r., tel. 77 441 38 98, e-mail:  lub ZAPISZ SIĘ

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w serdecznie zaprasza na szkolenie dot. handlu międzynarodowego dla przedsiębiorcy – umowy handlowe, INCOTERMS, cła, które będzie wyjątkową okazją do zdobycia kluczowych umiejętności i wiedzy niezbędnej do prowadzenia bezpiecznych i efektywnych transakcji zagranicznych
24 czerwca 2024 r. od godz. 9:00 do godz. 15.00
Park Naukowo-Technologiczny w Opolu ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole, sala 2.01
 
Tematyka:
- Umowy handlowe, INCOTERMS, cła,
- Elementy dobrej umowy handlowej z partnerem zagranicznym,
- Znaczenie właściwej komparycji międzynarodowej umowy,
- Rozstrzyganie sporów: prawo właściwe, arbitraż, sąd,
- Siła wyższa w umowie handlowej.
Zapraszamy do rejestracji na webinarium: https://wctt.pwr.edu.pl/.../szkolenie-stacjonarne-pt.../
 
Spotkanie jest bezpłatne, liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

 

CZYTAJ WIĘCEJ

                                                                                                                                                                                                                                                       

Strona 1 z 104

Początek strony