Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Newsletter Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów...
Zachęcam do zapoznania się z kolejnym wydaniem Newslettera Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa {phocadownload... Czytaj więcej
XXIII Okręgowy Zjazd OPL OIIB_15.04.2024 r.
13 kwietnia br. w hotelu ARKAS w Prószkowie obradował XXIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W Zjeździe... Czytaj więcej
Najbliższe szkolenia
     07.05.2024, g. 10.00 szkolenie on-lineOchrona układów fotowoltaicznych przed skutkami oddziaływania wyładowań atmosferycznychZAPISZ SIĘ  Czytaj więcej
Bezpłatny dostęp do Warunków Technicznych...
Członkowie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa otrzymali bezpłatny dostęp do Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych... Czytaj więcej
Kolejni inżynierowie z uprawnieniami
Uroczyste wręczenie uprawnień budowlanych osobom, które pomyślnie zdały egzamin w  42. sesji egzaminacyjnej odbyło się dnia 12 stycznia br. w lokalu... Czytaj więcej
prev
next
Aktualności

Zachęcam do zapoznania się z kolejnym wydaniem

Newslettera Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

dr hab. inż. Dariusz Bajno

Przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB

 

 

13 kwietnia br. w hotelu ARKAS w Prószkowie obradował XXIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W Zjeździe uczestniczyło 78 delegatów na 105 uprawnionych, co stanowiło 74,28%.

 

Minutą ciszy uczczono pamięć członków OPL OIIB, którzy odeszli od nas w minionym roku.
Swoją obecnością spotkanie zaszczycił Mariusz Dobrzeniecki, prezes Krajowej Rady PIIB, z rąk którego Srebrne Odznaki PIIB otrzymali: Barbara Lesik, Jagoda Zmarz, Andrzej Horak, Eugeniusz Nolepa oraz Ireneusz Smal.

Prezes Krajowej Rady PIIB w swoim wystąpieniu szeroko przedstawił zebranym działalność PIIB na rzecz członków w obecnej kadencji.

W dalszej części obrad, kolejno zaprezentowane zostały sprawozdania z działalności organów statutowych oraz sprawozdanie finansowe za rok 2023, a następnie przyjęte przez Zjazd. Udzielono również absolutorium Okręgowej Radzie Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu za rok 2023.

Zjazd podjął także uchwałę w sprawie podziału lokali niewyodrębnionych, należących do dotychczasowych współwłaścicieli, zmiany przeznaczenia i dokonania podziału części nieruchomości wspólnej oraz nabycia lokali dotychczas niewyodrębnionych wraz z częścią nieruchomości wspólnej celem przyłączenia do należącej do Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu nieruchomości lokalowej i udzielenia zgody na zmianę wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej. Zgodnie z podjętą uchwałą powierzchnia biurowo-magazynowa  siedziby OPL OIIB zostanie powiększona o 61,79 m2 do powierzchni 221,46 m2, dzięki czemu będzie możliwość utworzenia sali spotkań Rady, Prezydium i innych organów, możliwość utworzenia powierzchni do przeprowadzania egzaminów ustnych oraz utworzenia własnego pomieszczenia socjalnego i instalacji wod-kan.

Następnie uchwalono budżet oraz program działania OPL OIIB na rok 2024.  Na zjeździe złożone zostały 24 wnioski z czego 15 zostało przyjętych i skierowanych do Krajowego Zjazdu PIIB oraz 1 wniosek został przyjęty i skierowany do Okręgowej Rady OPL OIIB.

 

Zapraszamy na VI Międzynarodową Konferencję Naukowo-techniczną ECCE 2024. Temat przewodni: "Wyzwania środowiskowe w budownictwie".
 
Patronat honorowy nad konferencją objęła Prezes Zarządu WFOŚiGW w Opolu - Pani Aleksandra Drescher.
 
Organizatorzy:
• Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Odział w Opolu;
• Wydział Budownictwa i Architektury Politechnika Opolska;
• Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa;
• Komisja Inżynierii Budowlanej Oddział PAN w Katowicach.
 
Wydarzenie odbędzie się w dniach 22-24 kwietnia 2024 r. w HOTELU MERCURE OPOLE, ul. Krakowska 57/59. Uroczyste rozpoczęcie o godzinie 16:00.
 
Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń kadry naukowej i środowiska inżynierów budownictwa w obszarze środowiskowych uwarunkowań planowania, projektowania, realizacji i eksploatacji obiektów budowlanych. Konferencja będzie miała nie tylko charakter naukowy, lecz także edukacyjno-szkoleniowy, w której weźmie udział kadra inżynieryjna a także samorządowcy, pracownicy organów nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej.
Podczas konferencji będzie można zapoznać się m.in. z Projektem Doradztwa Energetycznego oraz aktualną ofertą finansowania przedsięwzięć proekologicznych.
 
Więcej informacji na stronie internetowej: https://ecce2024.po.edu.pl/
 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw zaprasza na szkolenia: Transformatory średniego i niskiego napięcia  podstawy teoretyczne i badania

Termin: 22-23 kwietnia w Łodzi. Pierwszy dzień szkolenia odbędzie się w Sali wykładowej, drugiego dnia w fabryce ZREW Transformatory S.A. w Łodzi.

Szkolenie jest dwudniowe, zajęcia zajmują ok. 15 godzin.

Uczestnicy, po zdanym egzaminie końcowym, otrzymują certyfikat szkolenia wydawany przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw.

SZCZEGÓŁY

  

 

07.05.2024, g. 10.00 szkolenie on-line
Ochrona układów fotowoltaicznych przed skutkami oddziaływania
wyładowań atmosferycznych

ZAPISZ SIĘ 

Strona 1 z 100

Początek strony