Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

"RUSZTOWANIA"

POLSKA IZBA GOSPODARCZA RUSZTOWAŃ oraz Konsorcjum naukowe projektu ORKWIZ zapraszają…

POCKET INSPECTIONS

POCKET INSPECTIONS to system wspierający pracę inżynierów! Oprogramowanie Pocket Inspections…

Katalog inżyniera

Zachęcamy do bezpłatnego zamawiania nowej edycji „Katalogu Inżyniera” Formularz do…
Aktualności

Na stronie internetowej Polskiej Izby Inzynierów Budownictwa ogłoszone zostały projekty:

  1. ustawy o architektach,
  2. ustawy o inżynierach budownictwa,
  3. ustawy - przepisy wprowadzające ustawę o architektach i ustawę o inżynierach budownictwa.

Proszę członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o zgłaszanie swoich uwag i propozycji zmian w tych ustawach do dnia 20.10.2018 r. na dres:  
lub  .

Mieczysław Molencki

Zastepca Przewodniczącego

OR OPL OIIB

Zachęcamy członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do składania ankiet na temat prenumeraty czasopism naukowo - technicznych na rok 2019.

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa opłaci swoim członkom w 2019 r. 75% rocznej prenumeraty jednego wybranego czasopisma naukowo – technicznego (przy tytułach czasopism podano całkowity koszt prenumeraty rocznej w 2018 r., cena w 2019 r. może wzrosnąć o 10-20%).

Prenumerata obejmuje czasopisma:

„Inżynieria i Budownictwo” (roczna prenumerata** - 107,10 zł)

 „Przegląd Budowlany” (roczna prenumerata** - 126,00 zł)

„Materiały Budowlane” (roczna prenumerata** - 197,00 zł)

„Wiadomości Projektanta Budownictwa” (roczna prenumerata** - 194,30 zł)

„Miesięcznik SEP INPE” (roczna prenumerata** - 166,95 zł)

„Gospodarka Wodna” (roczna prenumerata** - 189,00 zł)

„Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo i Wentylacja” (roczna prenumerata** - 182,70 zł)

„Gaz, Woda i Technika Sanitarna” (roczna prenumerata** 182,70 zł)

„Drogownictwo” (roczna prenumerata** - 225,00 zł)

„Przegląd Telekomunikacyjny” (roczna prenumerata** - 176,40 zł)

„Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie” (roczna prenumerata** - 84,00 zł)

„Przegląd Komunikacyjny” (roczna prenumerata** - 270,00 zł)

 

Prosimy członków OPL OIIB zainteresowanych ulgową prenumeratą wskazanego czasopisma o przesłanie pocztą, faksem lub e-mailem wypełnionej ankiety do 20 listopada 2018 r. na adres:

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

45-061 Opole, ul. Katowicka 50

fax: 77 441 38 99, e-mail:

 

Ankiety można również wypełniać elektronicznie WYPEŁNIJ

 

 

Zachęcamy do obejrzenia relacji z Opolskiego Dnia Budowlanych, który odbył sie 7 września br. w Prószkowie

 

 

W czasopiśmie „Inżynier Budownictwa” 9/2018 (wydanie wrześniowe) ukazał się wywiad pt. „Plany i wyzwania” przeprowadzony z prof.  Zbigniewem Kledyńskim, prezesem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją.

"RUSZTOWANIA"

POLSKA IZBA GOSPODARCZA RUSZTOWAŃ oraz Konsorcjum naukowe projektu ORKWIZ zapraszają na II konferencję naukowo - techniczną "RUSZTOWANIA", która odbędzie się w dniach 22-23.11.2018 r. w Słoku k/Bełchatowa.
Tematyka przewodnia edycji to Praktyczne aspekty funkcjonowania rusztowań
Będzie to konferencja podsumowująca projekt PBS3/A2/19/2015 „Model oceny ryzyka wystąpienia katastrof budowlanych, wypadków i zdarzeń niebezpiecznych na stanowiskach pracy z wykorzystaniem rusztowań budowlanych” finansowany przez NCBiR w ramach PBS3.

Informujemy, że istnieje możliwość dofinansowania do udziału w konferencji na zasadach określonych w Regulaminie zasad dofinansowania indywidualnego doskonalenia zawodowego członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Strona 1 z 8

Początek strony