Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Kalendarium wydarzeń

Dnia 29 lipca br. odbyło się spotkanie szkoleniowo-informacyjne zorganizowane przez Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Głubczycach i Burmistrzem Głubczyc. W pierwszej części spotkania, uczestnicy zwiedzili budowę budynków mieszkalnych budowanych z wykorzystaniem bloków dużego formatu i sprzętu przyspieszającego prace budowlane i ograniczające wysiłek pracowników firmy XELLA. Następnie informację bieżącą o działalności Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przedstawił Przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB – Dariusz Bajno. Po wystąpieniu Przewodniczącego Okręgowej Rady OPL OIIB nastąpiła prezentacja wyrobów oraz technologii budowy z wykorzystaniem materiałów i urządzeń firmy XELLA  przez Dyrektora Technicznego, Wojciecha Łasut. Następnie głos zabrała Aneta Toporowska - Kierownik Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Głubczycach.

Dnia 7 lipca br. grupa opolskich inżynierów rozpoczęła wyjazd techniczny na trasie Czarnków – Szczecin - Świnoujście. Pierwszym punktem wyjazdu było zwiedzanie zakładu prefabrykacji i produkcji materiałów termoizolacyjnych w Czarnkowie, STEICO Sp. z o. o.

 

Następnie udano się do Szczecina, gdzie odbyło się spotkanie z grupą inżynierską Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na temat aktualnych uwarunkowań działalności samorządu zawodowego inżynierów.

W drugim dniu wyjazdu członkowie opolskiej izby oprowadzeni zostali po budowie tunelu pod rzeką Świną w Świnoujściu - technologia wykonywania tuneli pod przeszkodami wodnymi.

A po pwrocie do Szczecina zwiedzili Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza. W ostatnim dniu wyjazdu odbyło się zwiedzanie Szczecina z przewodnikiem.

 

Dnia 10 marca br. w hotelu Słociak w Opolu odbyło się ostatnie posiedzenie statutowe Okręgowej Rady OPL OIIB w V kadencji przed XXI Okręgowym Zjazdem Sprawozdawczo-Wyborczym Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

W dniach 16-17 listopada br. odbyła się konferencja nadzoru budowlanego, administracji architektoniczno-budowlanej oraz członków opolskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa „AKTUALNE UWARUNKOWANIA, PRZYGOTOWANIA  I REALIZACJA PROCESU BUDOWLANEGO”.

Program posiedzenia obejmował następujące zagadnienia:

 • informacja Przewodniczącego Okręgowej Rady o bieżącej działalności, podsumowanie działalności za ostatni okres;
 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Okręgowej Rady OPL OIIB;
 • podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów na okręgowe zjazdy OPL OIIB na kadencję w latach 2022-2026 (zmiana uchwały);
 • podjęcie uchwały w sprawie korekty budżetu Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu na rok 2021;
 • podjęcie uchwały w sprawie harmonogramu przygotowania sprawozdań z działalności organów Izby za 2021 rok;
 • plan działań na najbliższy okres;
 • informacja bieżąca o działalności organów statutowych.

Grupa członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa bierze udział w wyjeździe studyjnym "Odnawialne źródła energii i aspekty techniczno-technologiczne przekopu Mierzei Wiślanej". W pierwszym dniu na trasie odbyło się zwiedzanie Centrum Badawczego PAN – KEZO Konwersja Energii i Źródła Odnawialne w Jabłonnej.

Po przyjeździe do Elbląga odbyło się spotkanie z przedstawicielami Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa gdzie poruszone zostały aktualne uwarunkowania działalności samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. 

W drugim dniu z rana odbyła się wizyta w Elbląskim Parku Technologicznym.

Następnie uczestnicy udali się na budowę drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – przekop Mierzei Wiślanej. 

Wieczorem podziwiali Gdańsk nocą.

W ostatnim dniu zaplanowane jest zwiedzanie centrum Gdańska  z przewodnikiem, a następnie wykład na temat modernizacji układu falochronów osłonowych w Gdańsku.

 

 • podsumowanie działań w ostatnim okresie w tym m. in.: przygotowania do „Dnia Otwartego” PIIB, Szkolenie FMI.
 • informacja z realizacji budżetu OPL OIIB za okres I-VIII 2021 roku,
 • podjęcie uchwały w sprawie w sprawie dofinansowania do wyjazdu studyjnego „Odnawialne źródła energii i aspekty techniczno-technologiczne przekopu Mierzei Wiślnej”
 • organizacja obwodowych zebrań wyborczych w celu wyboru delegatów na kadencję 2022-2026,
 • plan działań na najbliższy okres,
 • informacja bieżąca przewodniczących organów.

Program posiedzenia obejmował następujące zagadnienia:

 • informacja Przewodniczącego Okręgowej Rady o bieżącej działalności, podsumowanie działalności za ostatni okres;
 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Okręgowej Rady OPL OIIB;
 • podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów na okręgowe zjazdy OPL OIIB na kadencję w latach 2022-2026;
 • plan działań na najbliższy okres;
 • informacja bieżąca o działalności organów statutowych.

Program posiedzenia obejmował następujące zagadnienia:

 • podsumowanie działań w ostatnim okresie w tym m. in.: przygotowania do „Dnia Otwartego” PIIB,
 • informacja z realizacji budżetu OPL OIIB za okres I-VII 2021 roku,
 • podjęcie uchwały w sprawie dofinasowania do szkolenia dla członka OPL OIIB,
 • organizacja obwodowych zebrań wyborczych w celu wyboru delegatów na kadencję 2022-2026,
 • plan działań na najbliższy okres,
 • informacja bieżąca przewodniczących organów.

Program posiedzenia obejmował następujące zagadnienia:

 • podsumowanie działań w ostatnim okresie w tym m. in.: wnioski zgłoszone w trakcie obrad XX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB, przygotowania do „Dnia Otwartego” PIIB, podsumowanie szkleń za I półrocze 2021 r.,
 • informacja z realizacji budżetu OPL OIIB za okres I-VII 2021 roku,
 • podjęcie uchwały w sprawie dofinasowania do studiów podyplomowych,
 • podjęcie uchwał w sprawie dofinansowania do wyjazdów studyjnych,
 • organizacja obwodowych zebrań wyborczych w celu wyboru delegatów na kadencję 2022-2026,
 • plan działań na najbliższy okres,
 • informacja bieżąca przewodniczących organów.
Strona 1 z 13
Początek strony