Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Kalendarium wydarzeń

W dniu 20.03.2019 r. w Warszawie odbyło się szkolenie Krajowych i Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialości Zawodowej z wszystkich izb okręgowych. W szkoleniu uczestniczyło około 100 osób - rzecznicy, obsługa prawna, pracownicy obsługujący organ rzecznika. z Opolskiej OIIB w szkoleniu uczestniczyli rzecznicy: Zbigniew Pastuszka, Stanisław Głębocki, Eugeniusz Nolepa, Ireneusz Smal i Mieczysław Molencki - Krajowy Rzecznik z PIIB Warszawa. Szkolenie w formie testu oraz pytań prowadziła Pani mecenas Jolanta Szewczyk z kancelarii prawnej obsługującej organ KROZ. Ciekawe pytania testowe i dyskusja, którą one spowodowały miała na celu ujednolicenie we wszystkich izbach prowadzonych przez rzeczników postępowań wyjaśniających przez oraz podejmowanych decyzjach lub postanowieniach. Taka forma szkolenia na pewno przyczyni się do dalszego wydawania jednolitych decyzji przez rzeczników.

 

Opracowali: Mieczysław Molencki, Renata Kicuła

W dniu 15 marca br. odbyło sie kolejne spotkanie szkoleniowo - integracyjne zorganizowane pod patronatem Starosty powiatu brzeskiego oraz Burmistrza Lewina Brzeskiego - Artura Kotary dla członków OPL OIIB z powiatu brzeskiego. Szkolenie zorganizowane było przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Spotkanie otworzył i przywitał gości oraz członków Izby, Adam Rak - Przewodniczący Okręgowej Rady, który przedstawił informację z bieżącej działalności Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Następnie Burmistrz Artur Kotara przedstawił osiągnieęcia w zakresie budownictwa na terenie miasta Lewin Brzeski podkreślając udział inżynierów i techników budownictwa w tym zakresie. Pani Magdalena Krawiecka - zastępca rzecznika Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu omówiła uwarunkowania formalno - prawne przygotowania procesu budowlanego w świetle obowiązującego prawa. Pan Andrzej Serwatka - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Brzegu omówił bieżącą działalność inspektoratu. Wykład pn. "Budownictwo - wymagania bezpieczeństwa pracy. Prawa i obowiązki w dziedzinie BHP osób pracujących w budownictwie. Wzorcowa dokumentacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Szacowania i wartościowanie ryzyka zawodowego, system zarządzania bezpieczeństwem pracy" omówił Edward Siwirski - Inspektor Okręgowej Inspekcji Pracy w Opolu. Dyskusja i spotkanie integracyjne to ostatni punkt programu, w którym wzięło udział 49 osób. Szkolenie to zostało przeprowadzone w formie warsztatów pn. "„Instrumenty efektywnego podnoszenia potencjału opolskich IOB w branży budowlanej” w ramach projektu „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II” współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.

Opracował: Mieczysław Molencki - Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady OPL OIIB

W dniach 20-23 lutego 2019 r. grupa członków z Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa uczestniczyła w misji gospodarczej firm i instytucji otoczenia biznesu z terenu woj. opolskiego do Belgii połączona z udziałem w III Forum Polskich Przedsiębiorstw w Brukseli oraz w międzynarodowych targach budownictwa BATIBOUW 2019 w Brukseli.

Relacja

 

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wspólnie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki zorganizowała w dniach 12 - 13 lutego 2019 roku dla członków wyjazd techniczno - szkoleniowy na Międzynarodowe Targi Budowlane "BUDMA 2019" w Poznaniu, w którym wzięło udział 26 osób.

W dniach 10-11 stycznia 2019 r.  w ośrodku „Ziemowit” w miejscowości Jarnołtówek  odbyło się seminarium pt. „Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury drogowej”, organizowane tradycyjnie przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji  Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Opolu (SITK RP)  i Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa (OPL OIIB).  

Uroczyste wręczenie uprawnień budowlanych nadanych w XXXII sesji egzaminacyjnej miało miejsce podczas odbywającego się 18 stycznia br. w Prószkowie Spotkania Noworocznego członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz zaproszonych gości.

Dnia 23 listopada br. odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowo - integracyjne zorganizowane pod patronatem Starostwa Powiatowego w Namysłowie.

Część uczestników spotkania zwiedziło Fabrykę Okien w Namysłowie VELUX Sp. z o. o., następnie w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Namysłowie odbyło się spotkanie szkoleniowe. Wykład nt.: "Środki unijne dla przedsiębiorców na inwestycje z zakresu ochrony środowiska" przedstawiła Barbara Lesik z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Informację bieżącą o działalności Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przedstawił Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady OPL OIIB – Mieczysław Molencki. Następnie Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Namysłowie – Edmund Dworecki przedstawił informację na temat: "Uwarunkowania formalno-prawne przygotowania i realizacji procesu budowlanego w świetle aktualnych uwarunkowań prawnych".  Proces budowlany czyli zgłoszenia o rozpoczęciu i zakończeniu robót budowlanych, wnioski o pozwolenia na użytkowanie, wnioski wynikające z kontroli budów, itp. omówił Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – Jerzy Kisiela. 

Spotkanie zostało zorganizowane przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Opole działający przy Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki i zostało sfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

W dniach 03-05 października w hotelu MERCURE w Opolu odbyła się narada szkoleniowa administracji architektoniczno - budowlanej, nadzoru budowlanego oraz samorządu zawodowego inżynierów budownictwa przy merytorycznym wsparciu Wojewody Opolskiego.

W dniach 18-19 października w OSW "Ziemowit" w Jarnołtówku odbyło się seminarium szkoleniowe „UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE, TECHNOLOGIE PROŚRODOWISKOWE  I BEZPIECZEŃSTWO FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH I GAZOWYCH” zorganizowane przez Oddział PZITS w Opolu oraz Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa przy merytorycznym wsparciu Marszałka Województwa Opolskiego.

Dnia 28 września br. odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowo - integracyjne zorganiozwane przez Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa pod patronatem Starostwa Powiatowego w Nysie.

Strona 1 z 10
Początek strony