Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

serdecznie zaprasza na szkolenie  w dniu 23 czerwca br. o godz. 16:00

Ochrona przeciwpożarowa w obiektach przemysłowych. Procedura odbiorów obiektów przez PSP.

Prowadzący: mgr inż. Paweł Kielar, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

sala 33, II piętro NOT Opole, ul. Katowicka 50

ZAPISZ SIĘ

 

Szkolenia

Akademia Techniczna aktywnie działa, oferując szkolenia dla inżynierów. Zachęcamy do skorzystania ze szkoleń dotyczących instalacji sanitarnych i elektrycznych, które mają na celu stworzenie mostu pomiędzy Polską a emigracją, sprzyjającego rozwojowi zawodowemu polskich inżynierów budownictwa.

 • Inżynieria Sanitarna -woda i kanalizacja czyli Public Health (Plumbing) Engineering Workshop Tomasz Rosiński 16.06.2023

SZCZEGÓŁY

 • Instalacje Elektryczne czyli Electrical Engineering Workshop Karol Wiśniewski 16.06.2023.

SZCZEGÓŁY

 • Inżynieria Sanitarna (HVAC)  czyli Mechanical  Engineering Workshop Teresa Bilińska 15.06.2023

SZCZEGÓŁY

Zapraszamy do udziału w szkoleniu w trybie zdalnym organizowanym przez Akademię Techniczną przy Association of Polish Engineers in Great Britain pt. "Zarządzanie projektem i międzynarodowy rynek pracy", które odbędzie się 20.04.2023r. w godz. 16.00-19.00. Wykład prowadzony z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Szkolenie w trybie hybrydowym. Szkolenie bezpłatne, 50/50 po polsku i angielsku.

Poniżej link do szkolenia.

https://buytickets.at/visionsuccess/892000 

Punkt EUROPE DIRECT Opole działający w ramach Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

serdecznie zapraszają na szkolenie on-line w dniu 13 kwietnia br. od godz. 16:00:

Obniżamy energię - innowacje, oszczędności czy ekologia?
A może wszystko w jednym, czyli rzecz o efektywności energetycznej.
Dobre praktyki krajowe i państw UE

Prowadzący: Krzysztof Kurowski

ZAPISZ SIĘ – dotyczy członków izby inżynierów budownictwa

Osoby niebędące członkami Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres mail:  

po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez organizatorów zostanie przesłany link do szkolenia on-line

Program szkolenia:

 1. Efektywność energetyczna - informacje ogólne.
 2. Efektywność energetyczna i jej związek z budownictwem.
 3. Omówienie dokumentów (opracowań) występujących w procesie budowlanym związanych z efektywnością energetyczną:
 • audyty energetyczne,
 • audyty efektywności energetycznej,
 • świadectwa charakterystyki energetycznej,
 • charakterystyka energetyczna budynków,
 • analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysokowydajnych systemów alternatywnego zaopatrzenia w energię i ciepło,
 • umowa gwarantowanych oszczędności energetycznych.
 1. Ustawa o termomodernizacji i wspieraniu remontów.
 2. Środki z regionalnych programów operacyjnych.
 3. Białe certyfikaty innym sposobem finansowania efektywności energetycznej.
 4. Tendencje i nowości związane z poprawą efektywności energetycznej w przemyśle, gospodarce komunalnej i w budownictwie.

Serdecznie zapraszamy na 11. webinar z cyklu Tensar Academy pt. Nowa generacja georusztów do stabilizacji kruszywa Tensar® InterAx®, który odbędzie się 22 marca 2023 r. | godz. 11:00 - 12:15.

W trakcie webinaru dowiesz się jakie są korzyści wynikające ze stosowania wielokształtnego georusztu Tensar InterAx.

Webinar poprowadzi Piotr Mazurowski menedżer ds. technologii optymalizacji nawierzchni Tensar Polska Sp. z o.o.

Rejestracja

Punkt EUROPE DIRECT Opole działający w ramach Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

serdecznie zapraszają na szkolenie on-line:

Cyfryzacja  sposobem na kształtowanie przyszłości

Prowadzący: mgr inż. Robert Respondek 

ZAPISZ SIĘ – dotyczy członków izby inżynierów budownictwa

Osoby niebędące członkami Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres mail:  

po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez organizatorów zostanie przesłany link do szkolenia on-line

Program szkolenia:

1.Jak prowadzić elektroniczny dziennik budowy.
2.Jak poprowadzić organizację, przedsiębiorstwo do ożywienia cyfrowego.
3.Jak ustabilizować operacje biznesowe, by zapewnić gotowość i odporność przedsiębiorstwa.
4.Jak skonstruować „centra dowodzenia”, by skuteczniej monitorować pracę i wprowadzać strategiczne zmiany.

Serdecznie zapraszam na spotkanie szkoleniowo-informacyjne członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powiatu oleskiego organizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Oleśnie z udziałem Burmistrzów i Wójtów powiatu oleskiego oraz przedstawicieli organów administracji architektoniczno-budowlanej, które odbędzie się w dniu 21 marca 2023 r. (wtorek) o godz. 16.00 w Restauracji U Wąsińskich, ul. Weselna 4, Świercze k. Olesna.

 

 

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online „Cyfrowa książka obiektu budowlanego oraz dziennik budowy w postaci elektronicznej” 10.02.2023 r.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Dowiesz się o najnowszych zmianach w procesie inwestycyjnym związanych z wprowadzeniem systemu c-KOB i EDB, czyli cyfrowej książki obiektu budowlanego oraz dziennika budowy w postaci elektronicznej.
 • Poznasz nowe rozwiązania wprowadzone do Prawa budowlanego nowelizacją z lipca 2022 r., które weszły w życie w styczniu 2023 r.
 • Zyskasz wiedzę o regulacjach zawartych w nowych aktach wykonawczych. 

Program szkolenia:

1. Założenia cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego.
2. Przepisy przejściowe.
3. Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego (c-KOB)
 •  obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego,
 • informacje zawarte w książce obiektu budowlanego,
 • założenie i prowadzenie książki obiektu budowlanego,
 • dostęp do systemu c-KOB.
4. Elektroniczny Dziennik Budowy (EDB)
 •  wydanie dziennika budowy,
 • osoby uprawnione do dokonania wpisu w dzienniku budowy,
 • zasady prowadzenia dziennika budowy,
 • dostęp do systemu EDB.

Webinar skierowany jest w szczególności do 

organów administracji architektoniczno-budowlanej (starostów, prezydentów miast na prawach powiatu, wojewodów), prawników, projektantów, inwestorów
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weź udział w szkoleniu online RST!

PROJEKTOWANIE OCHRONY ODGROMOWEJ
analiza ryzyka, projektowanie zwodów, przewodów odprowadzających i uziemienia

26.01.2023 | 10:00

Specjalistyczne szkolenie oparte o wytyczne norm serii PN-EN 62305
w zakresie projektowania zewnętrznego urządzenia piorunochronnego.

PROGRAM I ZAPISY

Dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego zaprasza na konferencję naukową Utracone dziedzictwo - zachowana pamięć, która odbędzie się w dniach 17-18 listopada 2022 r. w sali odczytowej gmachu głównego Muzeum Śląska Opolskiego przy ul. Mały Rynek 7 w Opolu

SZCZEGÓŁY

Dla członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wstęp bezpłatny

Zgłoszenia:

 Zapraszamy również na otwarcie wystawy dnia 17 listopada 2022 o godz. 18:00

CEMENTOWNIE OPOLA - przemysł w strukturze miasta

Muzeum Śląska Opolskiego przy ul. Mały Rynek 7 w Opolu

Początek strony