Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Praca

Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy inspektor nadzoru budowlanego do spraw: budownictwa  drogowego i/lub mostowego w Wydziale Inspekcji Budowlanej

Szczegóły

Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy inspektor nadzoru budowlanego do spraw: budownictwa hydrotechnicznego w Wydziale Inspekcji Budowlanej

Szczegóły

Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: Naczelnik Wydziału do spraw: kierowania i nadzorowania pracą Wydziału w Wydziale Inspekcji Budowlanej

Szczegóły

Zakład Usługowo - Handlowy, TOMBET, Tomasz Gwóźdź specjalizuje się w wykonywaniu robót inżynieryjnych, takich jak: budowa dróg, parkingów, boisk sportowych i rekreacyjnych o nawierzchniach naturalnych i sztucznych, budowa zbiorników wodnych, rekultywacje i makroniwelacje terenu, wyburzanie obiektów budowlanych i przemysłowych. Obecnie oferuje pracę przy realizacji inwestycji w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice Gmina Nysa na stanowisku:

- Kierownik budowy/robót;

- Inżynier budowy;

- Majster

Początek strony