Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Kalendarium wydarzeń

Po raz 25. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach przyznała Laury Umiejętności i Kompetencji. Uroczystość odbyła się 5 stycznia br. w siedzibie NOSPR w Katowicach, gdzie Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymała również Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

 

 

W dniu 5 grudnia 2016 r. w siedzibie Izby Adwokackiej przy ul. Dwernickiego 1/1 w Opolu uroczyście podpisano Deklarację Opolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

W dniach 25-26.11.2016 r. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Dąbrówka” w Prudniku przy ul. Dąbrowskiego 26 odbyło się szkolenie nt.: „INNOWACJE W BUDOWNICTWIE” organizowane przez Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa pod patronatem firmy MERKURY – MATERIAŁY BUDOWALNE.

W dniach 17-19.10.2016 r. w Pokrzywnej odbyły się warsztaty szkoleniowe członków izby inżynierów budownictwa, nadzoru budowlanego, administracji architektoniczno-budowlanej oraz organów samorządowych zorganizowane przez Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa przy wsparciu merytorycznym Wojewody Opolskiego i Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nt. „Stosowania przepisów Prawa budowlanego, tzw. Ustawy krajobrazowej, problematyka miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania”.         

.be

Tegoroczny Opolski Dzień Budowlanych zorganizowany został 23 września  w Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym „Dwór Zawiszy” w Dylakach pod patronatem Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. mgr inż. Marka Kucharskiego.

W dniach 9-11 czerwca br. w Rytrze za Nowym Sączem Okręgowi Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej OPL OIIB, członkowie Okręgowego Sądu OSD OPL OIIB oraz osoby obsługujące ww. organy uczestniczyli w wyjazdowym szkoleniu zorganizowanym przez Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Tematem szkolenia były procedury postępowań w sprawach odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej – zmiany w trybach, kazusy na przykładzie spraw wpływających do OROZ, OSD oraz omówiono przykładowe rozstrzygnięcia przed organami krajowymi KROZ i KSD. W drugim dniu szkolenia uczestnicy wzięli udział w pokazowej rozprawie zawodowej  z zakresu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej. Trzeci dzień szkolenia to część turystyczno-integracyjna. Odbyła się wycieczka techniczna do Starej Lubowni na Słowacji, gdzie uczestnicy zobaczyli zabytkową architekturę drewnianą – skansen oraz zwiedzali „zamknięty zespół budowli obronnych” na zamku.

11 czerwca br. w sali im. Karola Musioła Urzędu Miasta Opola, odbyło się uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych połączone ze ślubowaniem osób, które pomyślnie zdały egzamin na uprawnienia budowlane w XXVII sesji egzaminacyjnej. Spotkanie otworzył Pan Adam Rak - Przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB, który powitał przybyłych gości: Przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, członków Okręgowej Rady OPL OIIB, jej Prezydium, przewodniczących organów statutowych OPL OIIB, członków Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz osoby, którym nadane zostały uprawnienia budowlane i Ich rodziny.

Ponad osiemdziesięciu delegatów wzięło udział w XV Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczym Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, który obradował  16 kwietnia 2016 r. w podopolskich Górażdżach.

W dniu 11 marca 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie  szkoleniowo-integracyjne organizowane przez Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Opolu przy współudziale władz starostwa, tym razem starostwa kluczborskiego. Spotkania szkoleniowo-integracyjne mają na celu  nawiązanie współpracy ze starostwami Opolszczyzny w celu zbudowania dobrych relacji i zasad postępowania pomiędzy organami administracji architektoniczno-budowlanej i osobami pracującymi  w budownictwie.

Strona 4 z 10
Początek strony