Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Kalendarium wydarzeń

Uroczystości z okazji XV-lecia istnienia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, były obchodzone podczas Opolskiego Dnia Budowlanych, który odbył się 22 września 2017 r. w hotelu Arkas w Prószkowie. Wieczór poprowadził Krzysztof Respondek, znany polski aktor i piosenkarz, obecnie występujący w kabarecie Rak.

 Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wraz z Naczelną Organizacją Techniczną – Rada w Opolu wraz z Aglomeracją Opolską w dniach 12-13 września 2017 roku zorganizowała już V Konferencję nt.„Odrzańska Droga Wodna – Zagrożenia, Perspektywa, Znaczenie dla Gospodarki.

1 lipca br. w auli Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej, odbyło się uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych połączone ze ślubowaniem osób, które pomyślnie zdały egzamin na uprawnienia budowlane w XXIX sesji egzaminacyjnej.

Dnia 2 czerwca br. w Borkach Małych odbyło sie kolejne spotkanie szkoleniowo - informacyjne tym razem w powiecie oleskim. Uczestników powitał zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady OPL OIIB - Mieczysław Molencki oraz Starosta Powiatu Oleskiego - Stanisław Belka wraz z zastępcą starosty - Rolandem Fabiankiem. Następnie  została przedstawiona informacja o bieżącej działalności Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przez zastępcę Przewodniczącego Okręgowej Rady OPL OIIB - Mieczysława Molenckiego.  

W dniach 11-13 maja 2017 r. w położonym w Górach Opawskich  u podnóża Biskupiej Kopy Ośrodku Wczasowo – Rehabilitacyjnym „Ziemowit” w Jarnołtówku odbywało się cykliczne, organizowane od 2006 roku szkolenie dla Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej i członków Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych Dolnośląskiej, Małopolskiej, Podkarpackiej, Śląskiej, Świętokrzyskiej i Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, którego organizatorem była Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. W szkoleniu udział wzięli również przedstawiciele władz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w osobach: Sekretarz Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Barbara Twardosz - Michniewska, Członek Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Maria Mleczko-Król oraz Krajowi Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej: Agnieszka Jońca oraz Mieczysław Molencki.

28 kwietnia 2017 roku odbyła się uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy, towarzysząca obchodom corocznie Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych, ustanwionego w 1996 roku przez światowe organizacje związków zawodowych. Sesję zorganizował Związek Zawodowy „BUDOWLANI”, odbył się ona w sali Kolumnowej Sejmu RP. Naszą Izbę Okręgową reprezentowała Anna Rawska-Skotniczny, która jest również członkiem Wojewódzkiej Komisji ds. Bezpieczeństwa w Budownictwie, działającej przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu.

Dnia 24 kwietnia 2017 r. 33 członków  Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  uczestniczyło w wycieczce na budowę Obwodnicy Kłodzka  realizowanej przez Opolski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Dnia 08.04.2017 r. w Prószkowie obradował XVI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod przewodnictwem kol. Piotra Rybczyńskiego. W obradach wzięło udział 85 delegatów ze 105 uprawnionych.

Strona 3 z 10
Początek strony