Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Kalendarium wydarzeń

W dniu 24 września 2022 r. na terenie województwa opolskiego odbyła się kolejna – II edycja ogólnopolskiej akcji ,,Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa”, podczas, której nasi eksperci – doświadczeni inżynierowie różnych specjalności Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa udzielali bezpłatnych porad i odpowiadali na pytania związane z możliwością zabudowy działki budowlanej, procedurami prawnymi obowiązującymi w budownictwie oraz na pytania dotyczące technologii tradycyjnych i nowoczesnych stosowanych przy budowie, przebudowie i remoncie obiektu budowlanego. Fachowego wsparcia podczas wydarzenia udzielali przedstawiciele administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz doradcy energetyczni Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Głównym celem zorganizowanej akcji ,,Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu” była pomoc indywidualnym inwestorom – właścicielom domów jednorodzinnych i mieszkań oraz przedstawicielom wspólnot mieszkaniowych.

W województwie opolskim bezpłatne porady udzielane były w trzech punktach konsultacyjnych:

 1. Kędzierzyn-Koźle - Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie – Koźlu, Plac Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle - koordynator OPL OIIB - Ireneusz Smal

 

2. Olesno - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Oleśnie, Powstańców Śl. 4, 46-300 Olesno - koordynator OPL OIIB - Grażyna Karpińska

 1. Strzelce Opolskie - Powiatowe Centrum Kultury, ul. Dworcowa 23, 47-100 Strzelce Opolskie - koordynator OPL OIIB - Robert Respondek

Organizatorem akcji była:

Polska Izba Inżynierów Budownictwa oraz Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Patronat honorowy nad akcją sprawowali:

Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski, Starosta Oleski, Starosta Strzelecki

Patronami medialnymi wydarzenia byli: ,,Dziennik Gazeta Prawna”, Murator, miesięcznik ,,Inżynier Budownictwa”, portal ONET, Radio Opole

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa dziękuje wszystkim zaangażowanym osobom
i instytucjom oraz władzom samorządowym za pomoc w organizacji akcji ,,Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu”, a w szczególności Panu Pawłowi Masełko Staroście Kędzierzyńsko-Kozielskiemu, Panu Rolandowi Fabiankowi Staroście Oleskiemu, Panu Józefowi Swaczynie Staroście Strzeleckiemu uczestniczącym w wydarzeniu.

Naszymi konsultantami byli:

 • w Kędzierzynie-Koźlu - Pan Ireneusz Smal, Pani Jolanta Warczok, Pan Kazimierz Wojdyła, Pan Wojciech Zoremba,
 • w Oleśnie - Pani Grażyna Karpińska, Pani Agnieszka Łęgosz, Pani Regina Urbanek, Pan Jan Sibiński,
 • w Strzelcach Opolskich - Pan Robert Respondek, Pan Janusz Kurzyca, Pan Zygmunt Pierzchawka, Pan Henryk Rudner.

Pragniemy wyrazić szczególne podziękowania konsultantom zewnętrznym:

 • Pani Annie Kopani - Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim,
 • Panu Tomaszowi Cibińskiemu - Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w powiecie oleskim,
 • Panu Mirosławowi Pasternakowi - Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w powiecie głubczyckim,
 • Panu Grzegorzowi Dorynkowi – p.o. Naczelnika Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Oleśnie,
 • Pani Marioli Kokocińskiej, Panu Dariuszowi Grabowieckiemu, Panu Mariuszowi Teklińskiemu - doradcom energetycznym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu –
 • Pani Grażynie Staszewskiej - doradcy finansowemu i kredytowemu.

Dziękujemy wszystkim za przybycie. Liczymy na kolejne edycje ogólnopolskiej akcji ,,Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa” i na Państwa obecność.

Opracowały: Grażyna Karpińska, Jolanta Warczok

W dniu 22 września br. odbył się wyjazd studyjny - Odnawialne Źródła Energii i Ekoenergetyka.  Pierwszym punktem programu była prezentacja w budynku Goeppert Mayer w Katowicach oraz wejście do plus energetycznego budynku Bloch, gdzie pokazano fotowoltaikę oraz serce (trigeneracja) i płuca (wentylatorownia) budynku.

Następnie w Zabrzu przedstawiona została  prezentacja technologii biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w Kompaktowych Bioreaktorach Trójfazowych (KBT) oraz prezentacja działającej Baterii Reaktorów KBT.

W drodze powrotnej  zwiedzono instalację OZE w Sebastianeum Silesiacum.

W dniach 24-25 sierpnia br. członkowie Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich Oddział w Opolu uczestniczyli w wyjeździe technicznym do Rydzyny.

Głównym punktem wyjazdu była wizyta w ViaCon Polska Sp. z o. o. 

Program wizyty obejmował prezentację o firmie, produktach oferowanych przez ViaCon, ich zastosowaniu oraz zwiedzanie linii produkcyjnych.

 

Dodatkowo obrowadzeni zostaliśmy po sąsiedniej cynkowni.

 

Dnia 29 lipca br. odbyło się spotkanie szkoleniowo-informacyjne zorganizowane przez Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Głubczycach i Burmistrzem Głubczyc. W pierwszej części spotkania, uczestnicy zwiedzili budowę budynków mieszkalnych budowanych z wykorzystaniem bloków dużego formatu i sprzętu przyspieszającego prace budowlane i ograniczające wysiłek pracowników firmy XELLA. Następnie informację bieżącą o działalności Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przedstawił Przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB – Dariusz Bajno. Po wystąpieniu Przewodniczącego Okręgowej Rady OPL OIIB nastąpiła prezentacja wyrobów oraz technologii budowy z wykorzystaniem materiałów i urządzeń firmy XELLA  przez Dyrektora Technicznego, Wojciecha Łasut. Następnie głos zabrała Aneta Toporowska - Kierownik Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Głubczycach.

Dnia 7 lipca br. grupa opolskich inżynierów rozpoczęła wyjazd techniczny na trasie Czarnków – Szczecin - Świnoujście. Pierwszym punktem wyjazdu było zwiedzanie zakładu prefabrykacji i produkcji materiałów termoizolacyjnych w Czarnkowie, STEICO Sp. z o. o.

 

Następnie udano się do Szczecina, gdzie odbyło się spotkanie z grupą inżynierską Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na temat aktualnych uwarunkowań działalności samorządu zawodowego inżynierów.

W drugim dniu wyjazdu członkowie opolskiej izby oprowadzeni zostali po budowie tunelu pod rzeką Świną w Świnoujściu - technologia wykonywania tuneli pod przeszkodami wodnymi.

A po pwrocie do Szczecina zwiedzili Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza. W ostatnim dniu wyjazdu odbyło się zwiedzanie Szczecina z przewodnikiem.

 

Dnia 10 marca br. w hotelu Słociak w Opolu odbyło się ostatnie posiedzenie statutowe Okręgowej Rady OPL OIIB w V kadencji przed XXI Okręgowym Zjazdem Sprawozdawczo-Wyborczym Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

W dniach 16-17 listopada br. odbyła się konferencja nadzoru budowlanego, administracji architektoniczno-budowlanej oraz członków opolskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa „AKTUALNE UWARUNKOWANIA, PRZYGOTOWANIA  I REALIZACJA PROCESU BUDOWLANEGO”.

Program posiedzenia obejmował następujące zagadnienia:

 • informacja Przewodniczącego Okręgowej Rady o bieżącej działalności, podsumowanie działalności za ostatni okres;
 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Okręgowej Rady OPL OIIB;
 • podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów na okręgowe zjazdy OPL OIIB na kadencję w latach 2022-2026 (zmiana uchwały);
 • podjęcie uchwały w sprawie korekty budżetu Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu na rok 2021;
 • podjęcie uchwały w sprawie harmonogramu przygotowania sprawozdań z działalności organów Izby za 2021 rok;
 • plan działań na najbliższy okres;
 • informacja bieżąca o działalności organów statutowych.

Grupa członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa bierze udział w wyjeździe studyjnym "Odnawialne źródła energii i aspekty techniczno-technologiczne przekopu Mierzei Wiślanej". W pierwszym dniu na trasie odbyło się zwiedzanie Centrum Badawczego PAN – KEZO Konwersja Energii i Źródła Odnawialne w Jabłonnej.

Po przyjeździe do Elbląga odbyło się spotkanie z przedstawicielami Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa gdzie poruszone zostały aktualne uwarunkowania działalności samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. 

W drugim dniu z rana odbyła się wizyta w Elbląskim Parku Technologicznym.

Następnie uczestnicy udali się na budowę drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – przekop Mierzei Wiślanej. 

Wieczorem podziwiali Gdańsk nocą.

W ostatnim dniu zaplanowane jest zwiedzanie centrum Gdańska  z przewodnikiem, a następnie wykład na temat modernizacji układu falochronów osłonowych w Gdańsku.

 

 • podsumowanie działań w ostatnim okresie w tym m. in.: przygotowania do „Dnia Otwartego” PIIB, Szkolenie FMI.
 • informacja z realizacji budżetu OPL OIIB za okres I-VIII 2021 roku,
 • podjęcie uchwały w sprawie w sprawie dofinansowania do wyjazdu studyjnego „Odnawialne źródła energii i aspekty techniczno-technologiczne przekopu Mierzei Wiślnej”
 • organizacja obwodowych zebrań wyborczych w celu wyboru delegatów na kadencję 2022-2026,
 • plan działań na najbliższy okres,
 • informacja bieżąca przewodniczących organów.
Strona 2 z 15
Początek strony