Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Kalendarium wydarzeń

Dnia 28 września br. odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowo - integracyjne zorganiozwane przez Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa pod patronatem Starostwa Powiatowego w Nysie.

Tegoroczny Opolski Dzień Budowlanych odbywał się w dniu 7 września br., w ramach Europejskiego Roku Inżynierów Budownictwa (2018 EYCE) ogłoszonego przez Europejską Radę Inżynierów Budownictwa. Głównym celem tej inicjatywy jest podkreślenie fundamentalnej roli społecznej inżynierów budownictwa i wskazanie działań na rzecz podniesienia ich prestiżu w społeczeństwie europejskim.

Dnia 23 czerwca br. po raz kolejny w auli Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej dokonano wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych połączone ze ślubowaniem osób, które pomyślnie zdały egzamin na uprawnienia budowlane w XXXI sesji egzaminacyjnej.

W dniach 08-09.06.2018 r. grupa członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa uczestniczyła w wyjeździe technicznym. W pierwszym dniu, uczestnicy zwiedzili Kościół Pokoju pw. Trójcy Świętej w Świdnicy.

 

W dniu 16.05.2018 r. odbyło się II posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady OPL OIIB w V kadencji obejmującej lata 2018-2022.

W dniu 18.04.2018 r. odbyło się I posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady OPL OIIB w V kadencji obejmującej lata 2018-2022 przy 100% frekwencji.

W dniu 03.04.2018 r. odbyło się I posiedzenie Okręgowej Rady OPL OIIB w V kadencji obejmującej lata 2018-2022 przy 100% frekwencji.

Dnia 24.03.2018 r. w Prószkowie obradował XVII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod przewodnictwem kol. Piotra Rybczyńskiego. W obradach wzięło udział 98 delegatów ze 106 uprawnionych.

Dnia 31.01.2018 r. zorganizowano wyjazd techniczny na Międzynarodowe Targi Poznańskie BUDMA 2018, w którym uczestniczyło 30 członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych połączone ze ślubowaniem osób, które pomyślnie zdały egzamin na uprawnienia budowlane w XXX sesji egzaminacyjnej odbyło się 13 stycznia br. po raz kolejny w auli Wydziału Budownictwa
i Architektury Politechniki Opolskiej pod przewodnictwem Piotra Rybczyńskiego – członka Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Strona 2 z 10
Początek strony