Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Kalendarium wydarzeń

Dnia 31.01.2018 r. zorganizowano wyjazd techniczny na Międzynarodowe Targi Poznańskie BUDMA 2018, w którym uczestniczyło 30 członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych połączone ze ślubowaniem osób, które pomyślnie zdały egzamin na uprawnienia budowlane w XXX sesji egzaminacyjnej odbyło się 13 stycznia br. po raz kolejny w auli Wydziału Budownictwa
i Architektury Politechniki Opolskiej pod przewodnictwem Piotra Rybczyńskiego – członka Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Dnia 20 października br. 30 członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa uczestniczyło w wyjeździe techniczno - szkoleniowym na budowę nowych odcinków drogi ekspresowej "Zakopianki" w tym na budowę tunelu na odcinku Lubień - Naprawa (2056 m).

 

 

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa była organizatorem cyklicznej narady szkoleniowej naszych członków, nadzoru budowlanego, administracji architektoniczno – budowlanej oraz organów samorządowych z województwa opolskiego. Narada odbyła się w dniach 09-11.10.2017 r. w Hotelu Gorzelanny w Pokrzywnej przy merytorycznym wsparciu Wojewody Opolskiego - Adriana Czubaka.

W dniach 12-13.10.2017 r. w Jarnołrtówku odbyła się konferencja szkoleniowa dla zarządów i pracowników przedsiębiorstw: wodociągowo-kanalizacyjnych, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, wykonawczych oraz biur projektów, zarządców nieruchomości i administracji samorządowej organizowana przez Polskie Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych – Zarząd Oddziału w Opolu, Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły.

XX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy OPL OIIB

zakończył obrady

Szanowni członkowie opolskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa!

O godz. 16.00 w dniu 27.03.2021 r. zakończył się XX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Okręgowy Zjazd został zorganizowany przy wykorzystaniu bezpośredniego porozumiewania się na odległość z wykorzystaniem do głosowania portalu PIIB.

Głosowanie trwało od godz. 10:00 dnia 25.03.2021 r. Na 104 uprawnionych delegatów w głosowaniu wzięło udział 102, co daje frekwencję na poziomie 98,08%. Tym samym XX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy OPL OIIB jest prawomocny. Delegaci głosowali nad 11 uchwałami. Wszystkie uchwały zostały podjęte. Zatwierdzono sprawozdania organów statutowych. Okręgowa Rada OPL OIIB uzyskała absolutorium za 2020 rok. Uchwalono budżet i plan działania na 2021 rok. Delegaci zgłosili 9 wniosków zjazdowych, które będą przedmiotem obrad Okręgowej Rady OPL OIIB. Wnioski te uzupełnią nasz program działania na 2021 rok.

Szanowni Delegaci

Bardzo dziękuję za aktywność. Wysoka frekwencja oraz wyniki głosowania, świadczą o akceptacji działań wszystkich organów statutowych naszej okręgowej izby. Jest to dla nas duże zobowiązanie do jeszcze intensywniejszej działalności.

Pozdrawiam i życzę zdrowia.

dr hab. inż. Adam Rak

Przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB

 

 

9 września 2017 roku w siedzibie firmy PERI w Płochocinie, odbyło się cykliczne spotkanie jednej z branż budowlanych – Forum Rusztowaniowe.

Uroczystości z okazji XV-lecia istnienia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, były obchodzone podczas Opolskiego Dnia Budowlanych, który odbył się 22 września 2017 r. w hotelu Arkas w Prószkowie. Wieczór poprowadził Krzysztof Respondek, znany polski aktor i piosenkarz, obecnie występujący w kabarecie Rak.

 Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wraz z Naczelną Organizacją Techniczną – Rada w Opolu wraz z Aglomeracją Opolską w dniach 12-13 września 2017 roku zorganizowała już V Konferencję nt.„Odrzańska Droga Wodna – Zagrożenia, Perspektywa, Znaczenie dla Gospodarki.

1 lipca br. w auli Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej, odbyło się uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych połączone ze ślubowaniem osób, które pomyślnie zdały egzamin na uprawnienia budowlane w XXIX sesji egzaminacyjnej.

Strona 7 z 15
Początek strony