Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Kalendarium wydarzeń

11 czerwca br. w sali im. Karola Musioła Urzędu Miasta Opola, odbyło się uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych połączone ze ślubowaniem osób, które pomyślnie zdały egzamin na uprawnienia budowlane w XXVII sesji egzaminacyjnej. Spotkanie otworzył Pan Adam Rak - Przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB, który powitał przybyłych gości: Przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, członków Okręgowej Rady OPL OIIB, jej Prezydium, przewodniczących organów statutowych OPL OIIB, członków Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz osoby, którym nadane zostały uprawnienia budowlane i Ich rodziny.

Ponad osiemdziesięciu delegatów wzięło udział w XV Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczym Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, który obradował  16 kwietnia 2016 r. w podopolskich Górażdżach.

W dniu 11 marca 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie  szkoleniowo-integracyjne organizowane przez Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Opolu przy współudziale władz starostwa, tym razem starostwa kluczborskiego. Spotkania szkoleniowo-integracyjne mają na celu  nawiązanie współpracy ze starostwami Opolszczyzny w celu zbudowania dobrych relacji i zasad postępowania pomiędzy organami administracji architektoniczno-budowlanej i osobami pracującymi  w budownictwie.

Tradycyjne spotkanie noworoczne członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa połączone z wręczeniem decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych osobom, które pomyślnie zdały egzamin na uprawnienia budowlane w XXVI sesji egzaminacyjnej  odbyło się 14 stycznia 2016 roku w hotelu „Arkas” w Prószkowie.

Tegoroczny Opolski Dzień Budowlanych odbywał się 2 października w Kędzierzynie-Koźlu, pod patronatem Okręgowego Inspektora Pracy w Opolu.

Strona 9 z 15
Początek strony