Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Kalendarium wydarzeń

W dniach 06 - 09 listopada 2019 r. grupa członków Opolskiej OIIB uczestniczyło w wyjeździe technicznym do Nadrenii - Palatynatu w Niemczech. Celem wyjazdu było zwiedzenie i zapoznanie się z nowoczesnym budownictwem pasywnym i energooszczędnym, a także instalacjami przesyłu energii cieplnej, elektrycznej wraz z wykorzystaniem energii słonecznej. Podczas wyjazdu zwiedziono między innymi centrum energetyczne w Morbach powstałe na terenach opuszczonych przez armię amerykańską, nowoczesną bezobsługową ciepłownię spalającą odpady drewniane, osiedle mieszkań zakładowych wraz infrastrukturą socjalną firmy BASF w Ludwigshafen i Solar Info Zenrtum w Neustat. Wyjazd techniczny był możliwy dzięki dofinansowaniu z Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.

Opracowali: Mieczysław Molencki i Renata Kicuła

W dniach 10-11 października br. PZITS Oddział Opole i Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zorganizowali IV Konferencję szkoleniową z cyklu „Co nowego w inżynierii środowiska”, która odbyła się w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny. Około pięćdziesięciu uczestników wysłuchało referatów dotyczących zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury komunalnej w gospodarce wodnościekowej, modeli pobierania opłat za deszczówkę, wody opadowe i roztopowe. Technologia BIM w procesie inwestycyjnym gospodarki komunalnej i prezentacje sponsorów konferencji to kolejne ciekawe prezentacje, które wywołały duże zainteresowanie słuchaczy.

Następna taka konferencja odbędzie się w dniach 1 i 2 października 2020 roku w tym samym miejscu. Już dziś zarezerwuj sobie czas!!!

Opracował: Mieczysław Molencki

W dniach 25 do 27 września br. w Pokrzywnej odbyła się organiozwana corocznie narada szkoleniowa administracji architektoniczno - budowlanej, nadzoru budowlanego i samorządu zawodowego izby inżynierów budownictwa z województwa opolskiego. W naradzie wzięło udział około 120 osób z Urzędu Wojewódzkiego, Starostw Powiatowych, Urzędów Gmin, Wojewódzkiego i Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego oraz Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Dnia 13 września br. po raz kolejny członkowie Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa obchodzili Opolski Dzień Budowlanych. Tegoroczne obchody obfitowały w przyznanie przez Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa wielu odznaczeń i wyróżnień.

W dniach 06-07.09.2019 r. członkowie OPL OIIB uczestniczyli w wyjeździe szkoleniowym do firmy ViaCon w Rydzynie, która od 1997 roku działa na polskim rynku produkując różne elementy rur z tworzywa (polietylen) oraz konstrukcji stalowych z blach falistych itp. do budowy obiektów mostowych i przepustów drogowych, kolejowych, do budowy sieci kanalizacyjnej i melioracyjnej, wzmacniania istniejących przepustów, budowy przejść dla zwierzyny itp.

W dniu 06.09.2019 r. w siedzibie ViaCon Pan Piotr Tomala – główny projektant zakładu przedstawił zakres produktów wytwarzanych przez ViaCon i ich zastosowanie na różnych budowach w Polsce. Były również przykłady z terenu Opolszczyzny. Podczas prelekcji uczestnicy spotkania z dużym zainteresowaniem zadawali dużo pytań odnośnie prezentowanych wyrobów, ich stosowania, projektowania itp.
Po prelekcji, uczestnicy wycieczki w dwóch grupach zwiedzali teren zakładu: linie produkcyjne wytwarzania rur karbowanych z polipropylenu i polietylenu, rur stalowych spiralnie karbowanych, konstrukcji podatnych z blachy falistej SuperCor i UltraCor (do budowy mostów, kładek dla pieszych, przejść dla zwierzyny), konstrukcji inżynierskich z żelbetowych elementów prefabrykowanych (ConSpan) i składy gotowych wyrobów.
Uczestnicy wycieczki byli przyjęci bardzo gościnnie przez Zarząd ViaCon podczas prelekcji i zwiedzania , które trwały łącznie 4,5 godziny (z poczęstunkiem na początek i koniec pobytu). Uczestnicy otrzymali też materiały szkoleniowe, które będą przydatne w działalności zawodowej.
W godzinach wieczornych uczestnicy zwiedzili zamek w Rydzynie (siedziba króla Polski Stanisława Leszczyńskiego), a następnego dnia w miejscowości Osieczna zwiedzili zamek, kościół i klasztor franciszkanów reformowanych oraz muzeum Młynarstwa i Rolnictwa ze wspaniałymi wiatrakami „koźlakami” z XVIII wieku. Podczas Powstania Wielkopolskiego te „koźlaki” były świadkiem zwycięskiego boju Powstańców z Prusakami zwanego „bitwą pod wiatrakami”.


Opracowała: Maria Mleczko-Król


 

 

Uroczystego wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych osobom, które pomyślnie zdały egzamin dokonano 6 lipca br. w auli Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej.

W dniach 07-08.06.2019 r. 35 członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa uczestniczyli w wyjeździe technicznym na budowę infrastruktury komunalnej w Warszawie.

Dnia 31 maja 2019 r. odbyły się po raz kolejny warsztaty szkoleniowe połączone ze spotkaniem integracyjnym organizowane przez Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwwa pod patronatem Starostwa Powiatowego w Krapkowicach. Warsztaty odbyły się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Krapkowicach .

Warsztaty rozpoczął Przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB – Adam Rak, który przedstawił informację bieżącą o działalności Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Nastepnie wystąpił wicestarosta krapkowicki - Sabina Gorzkulla. Uwarunkowania formalno-prawne przygotowania procesu budowlanego w świetle obowiązującego prawa: procedury wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenia, zmiany sposobu użytkowania, rejestracja dzienników budowy, niezbędna dokumentacja projektowa i formalno-prawna, itp. omówił Henryk Hehmueller - Kierownik Referatu Administracji Architektoniczno - Budowlanej Starostwa Powiatowego w Krapkowicach. Bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego omówił przedstawiciel PINB - Piotr Glombik. Wykład "Budownictwo - wymagania BHP: Prawa i obowiązki osób kierujących oraz pracowników na budowie. Wzorcowa dokumentacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Przykłady prowadzenia robót z zachowaniem zasad BHP. Szacowanie i wartościowanie ryzyka zawodowego, system zarządzania bezpieczeństwem pracy przeprowadził Edward Siwirski - Inspektor Okręgowej Inspekcji Pracy w Opolu.

Po części szkoleniowej odbyło się spotkanie integracyjne połaczone z dyskusją i wymianą doświadczeń.

W dniach 10-11.05.2019 r. w Jarnołtówku zorgazniowane zostały posiedzenia szkoleniowe: Okręgowej Rady, Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej.

Dnia 26 kwietnia 2019 r. odbyły się po raz kolejny warsztaty szkoleniowe połączone ze spotkaniem integracyjnym organizowane przez Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwwa pod patronatem Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich. Warsztaty odbyły się w Starym Młynie w Strzelcach Opolskich przy ul. Mickiewicza 17-19.

Strona 5 z 15
Początek strony