Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Uroczyste wręczenie uprawnień budowlanych w Opolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa_23.06.2018 r.

Dnia 23 czerwca br. po raz kolejny w auli Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej dokonano wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych połączone ze ślubowaniem osób, które pomyślnie zdały egzamin na uprawnienia budowlane w XXXI sesji egzaminacyjnej.

 Zaproszenie na uroczystość przyjęli: Szymon Ogłaza - członek Zarządu Województwa Opolskiego, Edward Siwirski - Okręgowy Inspektor Pracy, Marian Płachecki – Przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, W uroczystości udział wzięli także przewodniczący i członkowie organów statutowych Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Zebranych gości powitał Adam Rak, który następnie przedstawił informację o działalności Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Przebieg XXXI sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane zaprezentował Dariusz Bajno – Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Następnie zgodnie z Uchwałą Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z 5 listopada 2008 roku, inżynierowie otrzymujący uprawnienia budowlane złożyli ślubowanie. Po raz kolejny została również wyłoniona osoba, która najlepiej zdała egzamin na uprawnienia budowlane. Laureatem konkursu „Na najlepiej zdany egzamin na uprawnienia budowlane” w XXXI sesji egzaminacyjnej został Pan Remigiusz Machej, który uzyskał uprawnienia budowlane do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej. Po uroczystym ślubowaniu, zostały wręczone decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych oraz listy gratulacyjne od Marszałka Województwa Opolskiego.

Następnie przedstawiono rozstrzygnięcie konkursu o nagrodę imienia prof. Oswalda Matei za wyróżniające się prace dyplomowe organizowanego przez Opolską Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Oddział Opolski. I miejsce i dyplom I stopnia za pracę dyplomową inżynierską otrzymała Pani Iwona Młynarczyk za pracę nt. Inwentaryzacja i ocena nośności zabytkowego kratownicowego wiaduktu w Srebrnej Górze.
Wręczono również cementowy diament - nagrodę Prezesa Cementowni ODRA SA za najlepszą pracę dyplomową promującą zastosowanie betonu w budownictwie. Po części oficjalnej odbyło się spotkanie integracyjne.

Początek strony