Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

XVII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa_24.03.2018 r.

Dnia 24.03.2018 r. w Prószkowie obradował XVII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod przewodnictwem kol. Piotra Rybczyńskiego. W obradach wzięło udział 98 delegatów ze 106 uprawnionych.

Wśród gości zaproszonych byli m. in.: Adrian Czubak - Wojewoda Opolski, Małgorzata Kałuża - Swoboda - Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Urzędu Wojewódzkiego w Opolu,  Zbigniew Kledyński oraz Stefan Czarniecki – Wiceprezesi Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,  Waldemar Szleper - Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej PIIB - Koordynator oraz Jakub Tomiczek – Przewodniczący Opolskiej Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Aktywnym członkom OPL OIIB zostały wręczone honorowe odznaki PIIB, Złotą Odznakę otrzymała Halina Kaniak, Joanna Krzystek oraz Ryszard Karwasiecki, zaś Srebrne: Małgorzata Baranowska, Jolanta Warczok, Zdzisław Daszkiewicz, Stanisław Głębocki, Witold Isalski, Krzysztof Panek oraz Robert Respondek. Przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB - Adam Rak przedstawił sprawozdanie z jej działalności w 2017 roku. Wykonanie budżetu za 2017 rok oraz budżet na rok 2018 przedstawił skarbnik - Ryszard Karwasiecki. Sprawozdania z działalności organów kolejno zaprezentowali: Wiktor Abramek - Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna za rok 2017, Andrzej Duda - Okręgowy Sąd Dyscyplinarny za rok 2017 oraz w IV kadencji w latach 2014-2018, Zbigniew Pastuszka - Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej-Koordynator za rok 2017 oraz w IV kadencji w latach 2014-2018,  Rafał Porada - Okręgowa Komisja Rewizyjna za rok 2017. Następnie zostały podjęte przez Zjazd uchwały w sprawach: przyjęcia sprawozdań organów  statutowych izby, sprawozdania finansowego, wykonania budżetu OPL OIIB za 2017 r., a także budżetu OPL OIIB na 2018 rok.

Okręgowy Zjazd  udzielił  absolutorium Okręgowej Radzie za działalność w 2017 roku. Podjęte zostały również uchwały o liczebności poszczególnych organów, a nastepnie dokonano wyboru przewodniczącego: okręgowej rady, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowej komisji kwalifikacyjnej, okręgowego sądu dyscyplinarnego oraz rzecznika odpowiedzialności zawodowej koordynującego pracę pozostałych rzeczników.

Wybrano również składy osobowe poszczególnych organów satutowych:

- Okręgowa Rada OPL OIIB;

- Okregowa Komisja Rewizyjna OPL OIIB;

- Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna OPL OIIB;

- Okręgowy Sąd Dyscyplinarny;

- Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej OPL OIIB

- Delegaci na Krajowy Zjazd PIIB.

Po wyborach delegacji przyjęli Ramowy program działania w kadencji obejmującej lata 2018-2022.

 

 

Początek strony