Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Wyjazd techniczny na Międzynarodowe Targi Poznańskie BUDMA 2019_12-13.02.2019 r.

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wspólnie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki zorganizowała w dniach 12 - 13 lutego 2019 roku dla członków wyjazd techniczno - szkoleniowy na Międzynarodowe Targi Budowlane "BUDMA 2019" w Poznaniu, w którym wzięło udział 26 osób.

Projekt wyjazdu współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W pierwszy dzień uczestnicy zwiedzali indywidualnie stoiska wystawców w kilkunastu halach. Na targach zaprezentowało się około 1000 firm, więc mogliśmy zwiedzić tylko część oferty przedstawionej w halach wystawowych. Największym naszym zainteresowaniem cieszyły się stoiska z nowoczesnymi materiałami budowlanymi, maszynami i narzędziami niezbędnymi przy wykonywaniu robót budowlanych, a także nowoczesnych materiałów do wewnętrznych robót wykończeniowych w budownictwie mieszkaniowym takich jak: okładziny, drzwi, okna, armatura sanitarna, parkiety itp. Bardzo ciekawa była oferta wystawców, którzy zaprezentowali różnorodną roślinność służącą do wykonywania i upiększania terenów zielonych  tak zwanej małej architektury szczególnie wokół domów jednorodzinnych.


Z dużym zainteresowaniem uczestniczyliśmy w "DNIU INŻYNIERA" zaproponowanym przez Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Kilkunastu członków naszej grupy wysłuchało referatów zaprezentowanych w Sali Zielonej. Po przywitaniu przez Przewodniczącego Wielkopolskiej OIIB - Jerzego Strońskiego, gości wśród, których byli między innymi: Prezes PIIB - prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński i Prezes Honorowy PIIB - mgr inż. Andrzej Roch – Dobrucki, słowo wstępne do licznej widowni wygłosił Prezes PIIB. Kolejne ciekawe wykłady to podsumowanie "ROKU INŻYNIERA BUDOWNICTWA" w Polsce organizowane pod auspicjami europejskiej ECCE wygłoszone przez mgr inż Włodzimierza Szymczaka. „Rola, zadania i cel powołania Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa"  to interesujący wykład  zaprezentowany przez dr hab. Joannę Smarz z PIIB. Po wykładzie dot. systemu BIM mgr inż. Jacka Janoty - Bzowskiego rozpoczęła się dyskusja na temat projektowania w budownictwie w tym systemie. "DZIEŃ INŻYNIERA" zakończyły dwa wykłady dr inż. Radosława Szczerbowskiego, w którym zaprezentowane zostały perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce i niektórych państwach europejskich oraz wykład mgr inż. Piotra Napierały o przyszłości i rozwoju fotowoltaiki jako źródła energii w Polsce. Interesująco spędzone dwa dni na targach w Poznaniu wywołały w drodze powrotnej do Opola ożywioną dyskusję wśród członków Opolskiej OIIB, a także propozycję kontynuowania takich form szkolenia. Dla kierownictwa Opolskiej OIIB to potwierdzenie, że takie metody podnoszenia kwalifikacji zawodowych cieszą się wśród członków izby powodzeniem.


Wyjazd na targi „BUDMA 2019”, to drugie takie szkolenie zorganizowane we współpracy z OCRG. Pierwsze odbyło się we współpracy z Oddziałem SITK RP w Opolu jako seminarium drogowo - mostowe obejmujące projektowanie, budowę i utrzymanie infrastruktury drogowej na Opolszczyźnie. Uczestnicy wyjazdu zostali poinformowani o kolejnych szkoleniach, które dzięki wsparciu finansowemu z Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki odbędą się jeszcze w pierwszej połowie tego roku. Innowacyjne technologie realizacji w gospodarce wodnej to planowany wyjazd na zwiedzanie zmodernizowanego  po powodziach w latach 1997 i 2010 Wrocławskiego Węzła Wodnego sfinansowanego ze środków Banku Światowego. Wyjazdy techniczno - szkoleniowe na budowę metra lub Varso Tower w Warszawie i budowę węzłów drogowych na przebudowywanej drodze szybkiego ruchu S-5 na odcinku Poznań - Leszno  to zapoznanie się z innowacyjnymi technologiami realizacji takich budów w infrastrukturze komunikacyjnej i transportowej.


Działania te wpisują się w kompleksowy program rozwijania potencjału opolskiej gospodarki w obszarach specjalizacji inteligentnych, który realizowany jest przez OCRG we współpracy z regionalnymi partnerami.
Korzystanie z przedstawionych nam przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektów współfinansowanych przez Unię Europejską to poszerzenie oferty szkoleniowej dla członków Opolskiej OIIB.           
                                                   

Opracował: Mieczysław Molencki - Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady Opolskiej OIIB

Początek strony