Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Narada szkoleniowa AAB, NB o OPL OIIB_03-05.10.2018 r.

W dniach 03-05 października w hotelu MERCURE w Opolu odbyła się narada szkoleniowa administracji architektoniczno - budowlanej, nadzoru budowlanego oraz samorządu zawodowego inżynierów budownictwa przy merytorycznym wsparciu Wojewody Opolskiego.

Otwarcia i przywitania uczestników narady dokonali Małgorzata Kałuża - Swoboda - Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości OUW i Adam Rak - Przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB. Następnie Wojewoda Opolski - Adrian Czubak przedstawił plany i zamierzenia w województwie opolskim  w zakresie budownictwa na najbliższe lata.

Następnie, Urszula Błażewicz z Głównego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego omówiła nowe zasady przetwarzania danych osobowych według nowych przepisów RODO.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego - Norbert Książek omówił niektóre problemy wykonywania zawodu inżyniera budownictwa z punktu widzenia nadzoru budowlanego. Drugiego dnia narady aktualne zadania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa przedstawił Mieczysław Molencki - zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady OPL OIIB, a następnie skutki prawne i praktyczne dla przebiegu postępowań administarcyjnych przedstawili Roman Ciąglewicz i Jerzy Krupiński sędziowie NSA w Warszawie. Sesje popołudniowe to trzy panele tematyczne:

1. narada AAB - aktualne problemy orzecznictwa;

2. narada NB - aktualne problemy orzecznictwa;

3. panel OPL OIIB i OIA - aktualne problemy działalności, zadania i kierunki współpracy w świetle projektowanych zmian w ustawach o zawodzie architekta i o zawodzie inżyniera budownaictwa.

Trzeci dzień narady rozpoczął się w Urzędzie Wojewódzkim wykładem st. brygadiera Pawła Kielara - Komendanta Miejskiego PSP w Opolu o działaniach PSP i OSP w sytuacjach wystąpienia zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej. Po wykładzie Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego UW - Stanisława Potońca omawiającym zadania Wojewody w czasie powodzi, wichur i pożarów oraz innych sytuacji kryzysowych. Podsumowania i oceny przebiegu narady dokonali Adam Rak i Małgorzata Kałuża - Swoboda. W ostatnim punkcie narady, uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Krysysowego w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim.

 

Opracował: Mieczysław Molencki - Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady OPL OIIB

Początek strony