Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Wyjazd techniczny - zwiedzanie kopalni surowców skalnych i wytwórni kruszyw dla potrzeb budownictwa w Rybnicy Leśnej_08-09.06.2018 r.

W dniach 08-09.06.2018 r. grupa członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa uczestniczyła w wyjeździe technicznym. W pierwszym dniu, uczestnicy zwiedzili Kościół Pokoju pw. Trójcy Świętej w Świdnicy.

 

Jest to zabytkowy budynek sakralny wybudowany na mocy porozumień traktatu westfalskiego, zawartego w 1648 i kończącego wojnę trzydziestoletnią. Należy do świdnickiej parafii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Obiekt od 2001 roku wpisany jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

 

Następnie udano się do kopalni bazaltu w Męcince oraz do kopalni melafiru w Rybnicy Leśnej. 

Melafir - magmowa skała wylewna o odczynie obojętnym, barwy brunatno-czerwonej do czarnej. Ze względu na wiek geologiczny i formę krystaliczną kruszywa melafirowe mają podobne lub lepsze oraz bardziej wyrównane właściwości jak kruszywa bazaltowe. Kruszywa melafirowe, w szczególności te produkowane z głębszych warstw struktur wylewnych, charakteryzują się mniejszą ścieralnością i wysoką mrozoodpornością nawet przy podwyższonej nasiąkliwości. Wszystkie kruszywa spełniają wymagania normy PN-EN-13043, PN-EN-13242, PN-EN-12620, PN-EN-13450
Melafir jako skała cechuje się niskim ciężarem właściwym (gęstość skały 2,7 g/cm3) od np. kruszyw bazaltowych. Z tego tytułu wynikają konkretne oszczędności w stosunku do skał ciężkich. Przy zakupie kruszywa melafirowego z Rybnicy Leśnej oszczędność wynosi nawet 14 %.
Grysy melafirowe z Rybnicy Leśnej ze względu na bardzo wysoki wskaźnik polerowalności (PSV > 56) doskonale nadają się na doziarnienie mas bitumicznych do warstw ścieralnych produkowanych z kruszyw o niskim wskaźniku PSV jak np. bazalty lub dolomity.
Zastosowanie:
•    Budownictwo drogowe do wszystkich warstw, wszystkie kategorie ruchu
•    Budownictwo kolejowe jako materiał podsypkowy dla wszystkich kategorii ruchu
•    Betony cementowe wysokich marek > B50
•    Parkingi, place
•    Ceramika budowlana.

Następnego dnia wybrano się na budowlę hydrotechniczną, zaporę na rzece Bystrzyca Kłodzka. W 1917 roku w Zagórzu Śląskim na Dolnym Śląsku, na wodach Bystrzycy utworzono zaporowe Jezioro Bystrzyckie o powierzchni około 50 ha nazywane Lubachowskim. Na wodach jeziora utworzono Zaporę Lubachowską. Jezioro Bystrzyckie to jedno z najpiękniejszych jezior zaporowych w Sudetach, malowniczo położone w dolinie pomiędzy Górami Sowimi i Pogórzem Wałbrzyskim. Zbiornik ciągnie się na długości ponad 3 km, a wąska i kręta dolina rzeki tworzy urozmaiconą linię brzegu zalewu, wzbogaconą zatokami.

Zwiedzanie Kościoła Pokoju w Jaworze był ostatnim punktem wyjazdu technicznego. Kościół Pokoju w Jaworze, to drewniany kościół ewangelicki o konstrukcji szachulcowej, usytuowany w mieście Jawor, jest zabytkowym budynkiem sakralnym wybudowanym na mocy porozumień pokoju westfalskiego zawartego w 1648 i kończącego wojnę trzydziestoletnią. Został wybudowany w latach 1654–1655 według projektu Albrechta von Säbischa z zastosowaniem konstrukcji ryglowej. Budowla powstała z materiałów nietrwałych: drewna, słomy i gliny. Na uwagę zasługuje barokowe wyposażenie wnętrza: ołtarz, ambona i chrzcielnica. Po stronie północnej i południowej wzniesiono po cztery kondygnacje empor, których parapety zdobią obrazy ilustrujące Stary i Nowy Testament oraz pejzaże z zamkami i tarcze heraldyczne. Wszystkie elementy konstrukcyjne pokrywają polichromie o motywach fantazyjnie zwiniętych wici roślinnych. Ten obiekt wyróżnia się na tle historii sztuki europejskiej II połowy XVII w. ze względu na swą unikatowość i wysokie walory artystyczne.


Początek strony