Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Opolski Dzień Budowlanych_07.09.2018 r.

Tegoroczny Opolski Dzień Budowlanych odbywał się w dniu 7 września br., w ramach Europejskiego Roku Inżynierów Budownictwa (2018 EYCE) ogłoszonego przez Europejską Radę Inżynierów Budownictwa. Głównym celem tej inicjatywy jest podkreślenie fundamentalnej roli społecznej inżynierów budownictwa i wskazanie działań na rzecz podniesienia ich prestiżu w społeczeństwie europejskim.

 

W uroczystości wzięło udział wielu zaproszonych gości, wśród nich m. in.: Wojewoda Opolski – Adrian Czubak, członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – Szymon Ogłaza, Prezydent Miasta Opola – Arkadiusz Wiśniewski, Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Urzędu Wojewódzkiego w Opolu – Małgorzata Kałuża – Swoboda, Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu – Katarzyna Kubicz, przewodniczący i przedstawiciele okręgowych rad Dolnośląskiej, Łódzkiej, Mazowieckiej, Śląskiej, Świętokrzyskiej, Zachodniopomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa, powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego, przedstawiciele administracji architektoniczno-budowlanej, szkolnictwa średniego oraz wyższego, a także kadra kierownicza
i inżynierska firm budowlanych województwa opolskiego, w tym Dyrektor budowy 5 i 6 Bloku Elektrowni Opole - inż. Zbigniew Wiegner.

Po otwarciu i powitaniu gości oraz uczestników przez Przewodniczącego Okręgowej Rady Opolskiej OIIB - Adama Raka, wykład nt. „Pozycja inżyniera budownictwa w kraju i za granicą”, wygłosił prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer - Vice-President European Council of Engineers Chambers.

Uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń, medali i wyróżnień. Pan Wojewoda Adrian Czubak dokonał dekoracji odznakami honorowymi „Za zasługi dla budownictwa”  Witolda Isalskiego oraz Jerzego Sylwestrzaka przyznanymi przez Ministra Inwestycji i Rozwoju.

 

Złotą Odznaką Honorową PIIB został odznaczony Zbigniew Pastuszka, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – Koordynator.

Po raz pierwszy w tym roku Opolska Izba nadała Medale Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Medale przyznano za aktywne wspieranie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, działania na rzecz jego integracji, udzielanie szczególnego wsparcia Opolskiej Izbie w działalności statutowej.  W kategorii „Instytucja” Medal nadano Wydziałowi Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej z okazji jubileuszu 50-lecia Wydziału. W kategorii „Osoba” wyróżniono trzy osoby. Kol. Franciszka Buszkę – szczególnie za działania na rzecz integracji samorządów zawodów zaufania publicznego i wsparcie na forum regionalnych izb gospodarczych. Prezes Energopolu-Trade Opole – Krzysztof Skrzypek otrzymał Medal za pomoc
w działalności szkoleniowej oraz wspieranie młodej kadry inżynierskiej. Natomiast, kol. Ryszard Karwasiecki został uhonorowany Medalem za wieloletnią, aktywną działalność w organach Izby.

Tradycyjnie, już od kilku lat, ogłoszono wyniki konkursu „Inżynier roku”. Komisja konkursowa pod przewodnictwem Piotra Bajno wskazała trzech laureatów. Laureatami Konkursu „Inżynier Roku 2018”, w kategorii „Projektant” zostali inżynierowie: Stanisław Harasimiuk i Henryk Kosowski za projekt przesłony przeciwfiltacyjnej wykonanej w ramach rozbudowy Elektrowni Opole.

Natomiast w kategorii „Kierownik budowy”, Inżynierem Roku 2018 został mgr inż. Stanisław Bezwierzchny za budowę Zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowaną przy ul. Kaliskiej w Opolu.

W trakcie uroczystości, dr inż. Wiesław Baran – członek Komitetu Organizacyjnego Konkursu PZITB Budowa Roku, przedstawił informację o konkursie, a prezentacji Opolskiego Laureata konkursu „Budowa Roku 2017”, którym została Budowa Obwodnicy Miejscowości Czarnowąsy dokonał Mirosław Sokołowski – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu. Była to okazja do promocji Konkursu w regionie opolskim.

W drugim dniu, tj. w sobotę, część gości oraz grupa członków Izby, zwiedziła budowę 5 i 6 Bloku Elektrowni Opole. Była to bardzo pouczająca lekcja z zakresu technologii i organizacji robót na największej budowie w kraju zaprezentowana przez samego Dyrektora budowy mgr inż. Zbigniewa Wiegnera.

 

Początek strony