Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Renata Kicuła

Renata Kicuła

W dniach 11-13 maja 2017 r. w położonym w Górach Opawskich  u podnóża Biskupiej Kopy Ośrodku Wczasowo – Rehabilitacyjnym „Ziemowit” w Jarnołtówku odbywało się cykliczne, organizowane od 2006 roku szkolenie dla Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej i członków Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych Dolnośląskiej, Małopolskiej, Podkarpackiej, Śląskiej, Świętokrzyskiej i Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, którego organizatorem była Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. W szkoleniu udział wzięli również przedstawiciele władz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w osobach: Sekretarz Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Barbara Twardosz - Michniewska, Członek Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Maria Mleczko-Król oraz Krajowi Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej: Agnieszka Jońca oraz Mieczysław Molencki.

28 kwietnia 2017 roku odbyła się uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy, towarzysząca obchodom corocznie Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych, ustanwionego w 1996 roku przez światowe organizacje związków zawodowych. Sesję zorganizował Związek Zawodowy „BUDOWLANI”, odbył się ona w sali Kolumnowej Sejmu RP. Naszą Izbę Okręgową reprezentowała Anna Rawska-Skotniczny, która jest również członkiem Wojewódzkiej Komisji ds. Bezpieczeństwa w Budownictwie, działającej przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu.

Dnia 24 kwietnia 2017 r. 33 członków  Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  uczestniczyło w wycieczce na budowę Obwodnicy Kłodzka  realizowanej przez Opolski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Strona 65 z 70
Początek strony