Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Renata Kicuła

Renata Kicuła

 Polska Izba Inżynierów Budownictwa uruchomiła nowe szkolenie w systemie e-learningowym„Nowoczesne konstrukcje przepustów, eko-mostów, oraz tuneli dla pieszych i rowerzystów” przygotowane przez profesora Uniwersytetu Zielonogórskiego dr. hab. inż. Adama Wysokowskiego - Kierownika Zakładu Dróg i Mostów na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska.

W związku z troską o bezpieczeństwo realizacji i użytkowania obiektów budowalnych, Prezes PIIB - Andrzej Roch Dobrucki interweniuje u Andrzeja Adamczyka - Ministra Infrastruktury i Budownictwa odnośnie zasad projektowania i wykonania instalacji wewnątrz budynków według art. 29 ust, 1 pkt 27 Prawa budowlanego

UCHWAŁA nr 22/IX/R/2015

UCHWAŁA nr 22/IX/R/2015
Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia rozpatrzenia wniosków i zaleceń Okręgowej Komisji Rewizyjnej z kontroli organów i biura Opolskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa w Opolu

UCHWAŁA nr 21/IX/R/2015


UCHWAŁA nr 21/IX/R/2015
Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie projektu uchwały Okręgowego Zjazdu Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu w przedmiocie prowadzenia działalności gospodarczej przez Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Opolu

UCHWAŁA nr 20/IX/R/2015

UCHWAŁA nr 20/IX/R/2015
Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie harmonogramu przygotowania sprawozdań
z działalności organów Izby za 2015 rok

UCHWAŁA nr 19/IX/R/2015

UCHWAŁA nr 19/IX/R/2015
Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie zwołania
XV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego
Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu

UCHWAŁA nr 18/IX/R/2015

UCHWAŁA nr 18/IX/R/2015
Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie wyboru członka Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
przy Okręgowej Radzie Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
w Opolu

UCHWAŁA nr 17/IX/R/2015


UCHWAŁA nr 17/IX/R/2015
Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie wygaśnięcia mandatu Adama Skardowskiego
jako członka Okręgowej Rady
i objęcia przez inną osobę mandatu członka Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu

UCHWAŁA nr 16/IX/R/2015


UCHWAŁA nr 16/IX/R/2015
Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu

z dnia 17 grudnia r.

w sprawie prowizorium budżetowego Opolskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa w Opolu na 2016 rok

UCHWAŁA nr 15/IX/R/2015

UCHWAŁA nr 15/IX/R/2015
Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w przedmiocie zatwierdzenia uchwał Prezydium Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu

Strona 70 z 71
Początek strony