Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Renata Kicuła

Renata Kicuła

Abramek Wiktor

 

Bajno Dariusz

 

Molencki Mieczysław

 

Nowak Henryk

 
Rak Adam

Rak Adam

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej OPL OIIB

Abramek Wiktor

Zastępca przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej OPL OIIB

Rybczyński Piotr

Zastępca przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej OPL OIIB

Daszkiewicz Elżbieta

Sekretarz Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej OPL OIIB

Koksa Ireneusz

 Członek Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej OPL OIIB

Marynowicz Andrzej

 Członek Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej OPL OIIB

Milewski Henryk

 Członek Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej OPL OIIB

Nowak Henryk

 Członek Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej OPL OIIB

Pindera Marian

Członek Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej OPL OIIB

Pustelnik Mariusz

Członek Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej OPL OIIB

Rogalski Zbigniew

Członek Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej OPL OIIB

 

 

 

 

Rafał Porada

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej OPL OIIB

Waldemar Piszczek

Zastępca przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej OPL OIIB

Teresa Sobel-Wiej

Sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej OPL OIIB

Tomasz Ceglarz

Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej OPL OIIB 

Ewa Sięka-Karbowicz

Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej OPL OIIB 

Dnia 24.03.2018 r. w Prószkowie obradował XVII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod przewodnictwem kol. Piotra Rybczyńskiego. W obradach wzięło udział 98 delegatów ze 106 uprawnionych.

Katalog inżyniera

Zachęcamy do bezpłatnego zamawiania nowej edycji „Katalogu Inżyniera”

Formularz do składania zamówień.

Dnia 31.01.2018 r. zorganizowano wyjazd techniczny na Międzynarodowe Targi Poznańskie BUDMA 2018, w którym uczestniczyło 30 członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z przyjętym przez Okręgową Radę OPL OIIB harmonogramem, 12 stycznia br. odbyło sie szóste z kolei, a tym samym ostatnie obwodowe zebranie wyborcze w Opolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. W zebraniu uczestniczyło 28 członków na 256 uprawnionych, co stanowi 10,9%. Zebranie sprawnie poprowadził Piotr Rybczyński. Na 13 kandydatów zgłoszonych do Komisji Wyborczej, uczestniczący w zebraniu wybrali 11 nowych delegatów.

Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych połączone ze ślubowaniem osób, które pomyślnie zdały egzamin na uprawnienia budowlane w XXX sesji egzaminacyjnej odbyło się 13 stycznia br. po raz kolejny w auli Wydziału Budownictwa
i Architektury Politechniki Opolskiej pod przewodnictwem Piotra Rybczyńskiego – członka Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Dnia 15 grudnia br. odbyło się 5 z kolei obwodowe zebranie wyborcze, w którym udział wzięło 48 członków na 409 uprawnionych, co stanowi 11,7%.  Zebranie sprawnie poprowadził Zbigniew Gwizdek. Na 24 kandydatów zgłosznych do Komisji Wyborczej, wybrano zgodnie z uchwałą Okręgowej Rady OPL OIIB, 17 nowych delegatów na Okręgowe Zjazdy w kadencji obejmującej lata 2018-2022.

Dnia 8 grudnia br. odbyło sie czwarte już kolei obwodowe zebranie wyborcze członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Zebranie poprowadził Zbigniew Rogalski. Na 417 uprawnionych do głosowania, w zebraniu uczestniczyło 63 członków, co stanowi 15,1%. Ze zgłoszonych 30 kandydatów, wybrano 17 nowych delegatów na okręgowe zjazdy Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w kadencji obejmującej lata 2018-2022.

Strona 62 z 70
Początek strony