Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Renata Kicuła

Renata Kicuła

Wyniki egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane 
w Opolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa

Lista osób zakwalifikowanych do egzaminu ustnego

Specjalność konstrukcyjno-budowlana: 

 

 

 Specjalność instalacyjna sanitarna:

 

 Specjalność instalacyjna elektryczna

 

  Specjalność inżynieryjna-hydrotechniczna:

 

 Specjalność inżynieryjna kolejowa:

 

 Specjalność inżynieryjna drogowa i mostowa:

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpoczęliśmy 43. sesję egzaminacyjną na uprawnienia budowlane

w Opolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa 

na Wydziale Budownictwa i Architektury
Politechniki Opolskiej przy ul. Katowickiej 48

o godz. 10:00 do egzaminu przystąpiły osoby w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej

o godz. 13:00 do egzaminu przystąpią osoby w pozostałych specjalnościach

Wszystkim zdającym życzymy powodzenia

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 9 maja 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Data ogłoszenia: 2024-05-14
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2024
Pozycja: 726
Pobierz plik:
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane
Data ogłoszenia: 2024-05-14
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2024
Pozycja: 725

Zapraszamy na IV Konferencję „Ratownictwo i Energetyka” w dniu 6 czerwca br.

17.06.2024, g. 10.00 szkolenie on-line
Drony w budownictwie. Jak wykorzystać ich potencjał oraz jak uzyskać dofinansowanie.

ZAPISZ SIĘ 

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów zaprasza do udziału w "V Mistrzostwach Polski Inżynierów Budownictwa w Strzelectwie Sportowym", które odbędą się w Warszawie w dniu 17.05.2024 r. (piątek)

Zgłoszenie zespołu 2-3 uczestników na adres:  do dn. 15.05.2024 r. 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw oraz Westinghouse zapraszają na szkolenie: Bezpieczne i innowacyjne elektrownie jądrowe (SMR) szkolenie w języku angielskim z podwójnym certyfikatem: Westinghouse oraz COSiW SEP_24-26.06.2024 r.

Cel szkolenia:

Nabycie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa nowych, innowacyjnych elektrowni jądrowych, w tym przegląd projektów Westinghouse AP1000 PWR i Westinghouse AP300 SMR.

Grupa docelowa:

Osoby zajmujące się zawodowo przygotowywanymi w Polsce inwestycjami w „duży i mały atom”: zawodowych elektrowni jądrowych dużej mocy po obiekty energetyczne wykorzystujące małe reaktory modułowe (SMR-y). Osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę z zakresu pracy elektrowni jądrowych, w szczególności: elektrycy, automatycy i specjaliści ds. energetyki; nauczyciele akademiccy; nauczyciele przedmiotów zawodowych w szkołach średnich i na kursach.

SZCZEGÓŁY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw oraz Westinghouse zapraszają na szkolenie: Bezpieczne i innowacyjne elektrownie jądrowe (SMR) szkolenie w języku angielskim z podwójnym certyfikatem: Westinghouse oraz COSiW SEP_24-26.06.2024 r.

Cel szkolenia:

Nabycie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa nowych, innowacyjnych elektrowni jądrowych, w tym przegląd projektów Westinghouse AP1000 PWR i Westinghouse AP300 SMR.

Grupa docelowa:

Osoby zajmujące się zawodowo przygotowywanymi w Polsce inwestycjami w „duży i mały atom”: zawodowych elektrowni jądrowych dużej mocy po obiekty energetyczne wykorzystujące małe reaktory modułowe (SMR-y). Osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę z zakresu pracy elektrowni jądrowych, w szczególności: elektrycy, automatycy i specjaliści ds. energetyki; nauczyciele akademiccy; nauczyciele przedmiotów zawodowych w szkołach średnich i na kursach.

SZCZEGÓŁY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

W imieniu dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki Tomasza Hanzla zapraszamy do udziału w wyjeździe studyjnym związanym z praktycznym podejściem do tematyki efektywności energetycznej, stosowania energii z odnawialnych źródeł oraz zasadami funkcjonowania klastra energii, które zaplanowane jest na dzień 15 maja 2024 r. w Gaju Oławskim, gdzie zlokalizowany jest Oławski Klaster Energetyczny EKO.

Planowany harmonogram wizyty:

8.30 - zbiórka uczestników wyjazdu - parking przed Stegu Arena, Opole, ul. Oleska 72 – (możliwość skorzystania z całodziennego darmowego parkingu),

8.30-9.45 - przejazd autokarem do Gaju Oławskiego

10.00-13.30  - wizyta w Klastrze EKO oraz w siedzibie firmy PROMET- PLAST, będącej członkiem klastra - zwiedzania wybranych instalacji OZE, wykład techniczny przedstawiciela EKO na temat zasad funkcjonowania klastra, dyskusja, wolne wnioski – Gaj Oławski 21 a https://promet-plast.pl/

14.00 - wyjazd w drogę powrotną do Opola

 

Uprzejmie proszę o potwierdzenie chęci ewentualnego uczestnictwa w wizycie do dnia 10 maja br. (osoba do kontaktu: Pani Joanna Żurawska, tel. 774033606 email:  bądź Roland Kulig: .,pl `

Transport  oraz zwiedzanie instalacji w ramach klastra EKO – gratis !!!

Uwaga: Ilość miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń !!!

Strona 1 z 70
Początek strony