Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Etyka i odpowiedzialność zawodowa to dla inżynierów budownictwa priorytety w działaniu

16 marca br. Polska Izba Inżynierów Budownictwa w ramach obchodów 15-lecia utworzenia samorządu zawodowego zorganizowała konferencję dotyczącą odpowiedzialności i zaufania w zawodach zaufania publicznego pt.: „Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa – fundamentem zaufania społecznego”.

W konferencji udział wzięli również przedstawiciele Opolskiej Izby, moderatorem sesji II gdzie dyskutowano m.in. o kompetencjach etycznych inżyniera budownictwa, zachowaniach sprzecznych z normą etyczną wobec kształtowania prestiżu zawodu, standardach i normach etycznych ujętych w kodeksach etyki był m. in. Mieczysław Molencki - Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa a także zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Więcej

Wyniki sondażu internetowego

Początek strony