Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Renata Kicuła

Renata Kicuła

Kontakt

Klub Seniora - 77 441 38 98

Działalność Klubu Seniora przy Okręgowej Radzie
 Opolskiej Okręgowej izby Inżynierów Budownictwa w 2016 roku

Zgodnie z zatwierdzonym regulaminem działania Klubu Seniora, zaplanowano zorganizowanie w 2016 roku trzech zebrań seniorów oraz trzech spotkań Zespołu Koordynującego. Seniorzy Klubu  są również zapraszani na spotkania organizowane przez Komisję Seniorów FSNT-NOT Rady Opolskiej NOT. Zebrania seniorów Klubu zaplanowano  w dniach: 6 czerwca, 19 września i 25 października br., spotkania Zespołu Koordynującego  w dniach: 8 kwietnia, 14 września i 18 października. Zapraszani będą również na organizowane zebrania przez Komisję Seniorów FSNT-NOT w dniach 19 stycznia, 8 marca, 16 maja, w miesiącu październiku i w miesiącu grudniu na tzw. zebranie opłatkowe zaplanowane w dniu 14 grudnia.

W dniach 9-11 czerwca br. w Rytrze za Nowym Sączem Okręgowi Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej OPL OIIB, członkowie Okręgowego Sądu OSD OPL OIIB oraz osoby obsługujące ww. organy uczestniczyli w wyjazdowym szkoleniu zorganizowanym przez Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Tematem szkolenia były procedury postępowań w sprawach odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej – zmiany w trybach, kazusy na przykładzie spraw wpływających do OROZ, OSD oraz omówiono przykładowe rozstrzygnięcia przed organami krajowymi KROZ i KSD. W drugim dniu szkolenia uczestnicy wzięli udział w pokazowej rozprawie zawodowej  z zakresu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej. Trzeci dzień szkolenia to część turystyczno-integracyjna. Odbyła się wycieczka techniczna do Starej Lubowni na Słowacji, gdzie uczestnicy zobaczyli zabytkową architekturę drewnianą – skansen oraz zwiedzali „zamknięty zespół budowli obronnych” na zamku.

11 czerwca br. w sali im. Karola Musioła Urzędu Miasta Opola, odbyło się uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych połączone ze ślubowaniem osób, które pomyślnie zdały egzamin na uprawnienia budowlane w XXVII sesji egzaminacyjnej. Spotkanie otworzył Pan Adam Rak - Przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB, który powitał przybyłych gości: Przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, członków Okręgowej Rady OPL OIIB, jej Prezydium, przewodniczących organów statutowych OPL OIIB, członków Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz osoby, którym nadane zostały uprawnienia budowlane i Ich rodziny.

Ponad osiemdziesięciu delegatów wzięło udział w XV Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczym Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, który obradował  16 kwietnia 2016 r. w podopolskich Górażdżach.

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Informuje o wydaniu nowej książki pt.: "Racjonalizacja zużycia energii w budownictwie mieszkaniowym".

W dniu 11 marca 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie  szkoleniowo-integracyjne organizowane przez Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Opolu przy współudziale władz starostwa, tym razem starostwa kluczborskiego. Spotkania szkoleniowo-integracyjne mają na celu  nawiązanie współpracy ze starostwami Opolszczyzny w celu zbudowania dobrych relacji i zasad postępowania pomiędzy organami administracji architektoniczno-budowlanej i osobami pracującymi  w budownictwie.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem Ogólnopolskiej Konferencji Głównego Urzędu Nadzoru Budowalnego

, która odbyła się 22-23.01.2016 r. w Warszawie.

Prezentujemy odpowiedź Ministra Infrastruktury i Budownictwa na pismo Andrzeja R. Dobruckiego, prezesa PIIB, które dotyczyło problemów związanych z projektowaniem i wykonywaniem instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku, jakie powstały po wejściu w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Tradycyjne spotkanie noworoczne członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa połączone z wręczeniem decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych osobom, które pomyślnie zdały egzamin na uprawnienia budowlane w XXVI sesji egzaminacyjnej  odbyło się 14 stycznia 2016 roku w hotelu „Arkas” w Prószkowie.

Strona 69 z 71
Początek strony