Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Renata Kicuła

Renata Kicuła

 

 

 02.04.2024, g. 10.00 szkolenie on-line
Zmiany w przepisach prawa budowlanego z 2023 r.
oraz warunków technicznych budynków od 01.04.2024 r.

ZAPISZ SIĘ 

 -------------------------------------------------------------------------- 

17.04.2024, g. 10.00 szkolenie on-line
Izolacje fundamentów, tarasów, balkonów i dachów
ZAPISZ SIĘ 

Zgody

Informujemy o możliwości przesyłania na adres Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego zgód na udostępnianie w wyszukiwarce publicznej e-CRUB danych kontaktowych

Uroczyste wręczenie uprawnień budowlanych osobom, które pomyślnie zdały egzamin w  42. sesji egzaminacyjnej odbyło się dnia 12 stycznia br. w lokalu Opolanka przy ulicy Żerkowickiej 2k w Opolu.

Na wstępie Dariusz Bajno, przewodniczący Okręgowej Rady powitał gości, którzy przyjęli zaproszenie na spotkanie. Obecnością swoją uroczystość zaszczycili: Szymon Ogłaza, członek zarządu województwa opolskiego, Rafał Zarzycki, wiceprezes PIIB, Bogdan Zwoliński, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego oraz powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego, Małgorzata Kałuża-Swoboda, dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Urzędu Wojewódzkiego w Opolu oraz naczelnicy administracji architektoniczno-budowlanych, Aleksandra Drescher, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Rafał Pydych, dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Opole, Tomasz Hanzel, dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, Bartłomiej Horaczuk, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, Waldemar Drożdżol, prezes Korporacji Kominiarzy Polskich, Wiesław Półchłopek, zastępca przewodniczącego Opolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, prezesi stowarzyszeń naukowo-technicznych, przedstawiciele uczelni opolskich oraz przedstawiciele firm budowlanych.

 

Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozpoczęło cykl bezpłatnych jednodniowych szkoleń stacjonarnych z zamówień publicznych dla przedsiębiorców należących do sektora MŚP lub osób zatrudnionych w tym sektorze. Program szkoleń został przygotowany z myślą o osobach, które nie brały dotychczas udziału w procedurach zamówieniowych lub robiły to sporadycznie.

Szczegółowe informacje, w tym program szkoleń, znajdują się na stronie internetowej MRIT https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/szkolenia-dla-przedsiebiorcow.

Tam też dostępny jest link do formularza zgłoszeniowego, który należy wypełnić by zapisać się na wybrane szkolenie.

 

Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła zaprasza do wzięcia udziału w wyjeździe studyjnym na międzynarodowe targi drzewne stolarki otworowej i rzemiosła drzewnego Fensterbau oraz Holz-Handwerk do Norymbergii w dniach 20.-22.03.2024 r. Organizatorami wyjazdu/ misji gospodarczej są: BIURO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W MOGUNCJI WRAZ Z OPOLSKIM CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI. Targi FENSTERBAU oraz  HOLZ-HANDWERK to największe w Europie i jedne z najbardziej znaczących na świecie targów stolarki otworowej i rzemiosła stolarskiego.

Zapraszamy na III Konferencję Naukowo-Techniczną ProGeotech 2024 „Projektowanie geotechniczne – doświadczenia i perspektywy”  Warszawa, 2-3 lipca 2024 r.

Zapraszamy na szkolenie on-line nt: Odkryj potencjał zielonych dachów z Greenfond

28.02.2024 r. godz.16.00

ZAPISZ SIĘ

Prelegent: Ryszard Homan, Doradca Techniczno-Handlowy Greenfond Polska Sp.z o.o.

Szkolenie to jest kierowane do projektantów branży ogólnobudowlanej jak i sanitarnej, ale również i do kierowników robót/budowy czy inspektorów nadzoru inwestorskiego, którym roboty instalacyjne podlegają odbiorowi, a także każdego uczestnika procesu budowlanego chcącego poszerzyć widzę z zakresu dachów zielonych płaskich i spadzistych.

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z różnymi typami dachów zielonych, od płaskich po spadziste, od ekstensywnych po intensywne po rozwiązania stosowane na ciągi piesze i stanowiska postojowe na bazie doświadczeń firmy Greenfond Polska Sp. z o.o. Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne zastosowania dachów zielonych i ich możliwości związane z retencją wód opadowych ale i wpływem na komfort użytkowania obiektu przedstawione na bazie przykładowych realizacji.

 Program SZKOLENIA:

  1. Odkryj potencjał zielonych dachów z Greenfond.
  2. Dowiedz się, jak uchwały miast i zwolnienia podatkowe wspierają rozwój ekologicznego budownictwa.
  3. Dachy ekstensywne czy intensywne? Poznaj różne typy i warstwy dachów zielonych i ich praktyczne zastosowania.
  4. Zielone dachy skośne? Odkryj innowacyjne rozwiązania i wyzwania projektowe.
  5. Rozwiązania dla parkingów i ciągów komunikacyjnych - Przedstawienie praktycznych rozwiązań mających na celu efektywne odprowadzanie wody deszczowej.
  6. Gwarancja i certyfikacja produktów - Greenfond zapewnia jakość! Nasze standardy i podejście do zielonego budownictwa.
  7. Greenfond: Twój partner w zielonym budownictwie! Odkryj kompleksowe rozwiązania systemowe i wsparcie na terenie Polski.

 

 

 

28.02.2024, g. 16.00 szkolenie on-line
Odkryj potencjał zielonych dachów z Greenfond
ZAPISZ SIĘ 

--------------------------------------------------------------------------

06.03.2024, g. 16.00 szkolenie stacjonarne, NOT Opole, ul. Katowicka 50
 Jak zaprojektować ogrzewanie obiektu zgodnie z nowymi warunkami technicznymi WT2021 
Jak uzyskać dofinansowanie na OZE z WFOŚiGW w Opolu

ZAPISZ SIĘ 

--------------------------------------------------------------------------

07.03.2024, g. 16.00 szkolenie stacjonarne, NOT Opole, ul. Katowicka 50
Nowoczesne ogrzewanie, chłodzenie oraz wentylacja
z wykorzystaniem niskoemisyjnych źródeł energii firmy Hoval

ZAPISZ SIĘ 

--------------------------------------------------------------------------

08.03.2024, g. 10.00 szkolenie on-line
Inteligentne zarządzanie stratami wody
ZAPISZ SIĘ

--------------------------------------------------------------------------

08.03.2024, g. 16.00 szkolenie stacjonarne, NOT Opole, ul. Katowicka 50
Biogazownie jako Odnawialne Źródło Energii (OZE)
ZAPISZ SIĘ 

-------------------------------------------------------------------------- 

13.03.2024, g. 10.00 szkolenie on-line
BIM dla inżynierów budownictwa
ZAPISZ SIĘ 

 

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniu GUNB - Elektroniczny Dziennik Budowy

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu  do 29 lutego br

ZGŁOSZENIA

SZCZEGÓŁY

Strona 2 z 68
Początek strony