Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Renata Kicuła

Renata Kicuła

Dnia 22 września br. w hotelu ARKAS w Prószkowie uroczyście obchodzono coroczny Opolski Dzień Budowlanych. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili: Tomasz Witkowski - wicewojewoda opolski, Tomasz Hanzel - dyrektor OCRG, Henryk Mamala - Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie, Waldemar Drożdżol - Prezes Korporacji Kominiarzy Polskich, Rafał Zarzycki - wiceprezes Krajowej Rady PIIB a także przedstawiciele izb okręgowych, Bogdan Zwoliński - Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego a także delegaci opolskiej izby i prezesi firm budowlanych wraz ze współpracownikami.

Dnia 22 września br. w hotelu ARKAS w Prószkowie uroczyście obchodzono coroczny Opolski Dzień Budowlanych. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili: Tomasz Witkowski - wicewojewoda opolski, Tomasz Hanzel - dyrektor OCRG, Henryk Mamala - Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie, Waldemar Drożdżol - Prezes Korporacji Kominiarzy Polskich, Rafał Zarzycki - wiceprezes Krajowej Rady PIIB a także przedstawiciele izb okręgowych, Bogdan Zwoliński - Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego a także delegaci opolskiej izby i prezesi firm budowlanych wraz ze współpracownikami.

Po powitaniu zebranych gości przez Przwodniczącego Okręgowej Rady OPL OIIB - Dariusza Bajno, dokonano uroczystego wręczenia odznaki honorowej nadanej przez Ministera Rozwoju i Technologii - Waldemara Budę „Za zasługi dla budownictwa” Joannie Kurnatowskiej, członkini naszej izby, którą wręczył Tomasz Witkowski – wicewojewoda opolski.

W dalszej części spotkania zaprezentowano wyniki konkursu Budowa Roku Opolszczyzny 2022 oraz Inżynier Roku 2022.

W konkursie Budowa Roku Opolszczyzny, komisja konkursowa przyznała trzy równorzędne nagrody:

- w kategorii „Osiedla mieszkaniowe i budynki mieszkalne” dla Osiedla Szmaragdowego w Opolu, ul. Partyzancka 70-70d zrealizowane przez firmę BIL Sp. z o. o.,

 - w kategorii „Obiekty oświaty i wychowania” dla Przedszkola 5-oddziałowego dla 125 dzieci w Opolu przy ul. Tarnopolskiej zrealizowane przez firmę  PB BAUMAR Sp. z o. o. Sp. K.,

 - w kategorii „Obiekty przebudowane i rewitalizowane” dla wieży ciśnień przebudowanej na wieżę o charakterze edukacyjno-kulturalnym wraz z zagospodarowaniem terenu w Białej przy ul. Wodociągowej.

Statuetkę w konkursie Inżynier Roku w kategorii projektant przyznano dr. inż. Mariuszowi Pustelnikowi za projekt Kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Białą Głuchołaską w Głuchołazach (niestety nieobecny na uroczystości). Statuetkę w konkursie Inżynier Roku w kategorii kierownik budowy otrzymał mgr inż. Franciszek Czerwiński za budowę Remizy strażackiej wraz ze świetlicą wiejską oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Ligocie Bialskiej.

Po dokonanych wręczeniach, wystąpił Dariusz Bajno - przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB z wykładem o Opolskiej Katedrze. Na koniec części oficjalnej, uroczystość uświetnił występ Teatru Muzycznego Castello

 

Zachęcam do zapoznania się z kolejnym wydaniem

Newslettera Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

dr hab. inż. Dariusz Bajno

Przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW OPOLSZCZYZNY DO ODWIEDZENIA
ZESPOŁU KONSULTACYJNEGO W RAMACH DNIA OTWARTEGO INŻYNIERA BUDOWNICTWA

Dzień otwarty budownictwa to inicjatywa, która pozwoli uzyskać informacje i odpowiedzi na pytania w sprawach nurtujących społeczeństwo regionu (inwestorów, przyszłych inwestorów) w zakresie przygotowania i realizacji procesu budowlanego oraz użytkowania obiektów budowalnych. Celem akcji będzie także udzielenie fachowych porad, pomocy i informacji mieszkańcom województwa opolskiego, szczególnie w zakresie problematyki jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego.

Punkt konsultacyjny - Namysłów: Lokalizacja - Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Plac Wolności 12a,
dnia 29 września 2023 roku (piątek), w godz. 9:00-14:00

Pytania można również przesyłać mailowo na adres e-mail:  

 

 

W imieniu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie serdecznie zapraszamy do udziału w XIII MIĘDZYNARODOWYCH ZAWODACH PŁYWACKICH „MASTERS, które odbędą się w dniach 20-21 października 2023 r. w Krytej Pływalni w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Henryka Trębickiego 10

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 10 października 2023 r.

Udział w zawodach jest bezpłatny, dojazd we własnym zakresie

 

Poniżej przedstawiamy stanowisko Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP w sprawie Strategii zapewnienia bezpieczeństwa w wybranych pracach niebezpiecznych w budownictwie

 

Za nami I Rodzinny Piknik Zawodów Zaufania Publicznego

Dnia 16 września br. na Placu Wolności w Opolu, Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wraz z innymi zawodami zaufania publicznego była współorganizatorem I Rodzinnego Pikniku.

Dziękujemy wszystkim za liczny udział, cieszymy się, że mogliśmy być z Wami w tym pięknym, słonecznym dniu.

 

 Dużym powodzeniem w czasie pikniku cieszył się trenażer do nauki jazdy.

Kiedy i jak modernizować stare budynki? Jak wykonywać nowoczesną termomodernizację obiektów pod ochroną konserwatorską? Okazuje się, że to nie jest takie proste. Jest to niezwykle złożona dziedzina, która wymaga nowego podejścia do działania. O tym wszystkim można się dowiedzieć w trakcie FMB3 

Wydarzenie odbędzie się w formule online. Dostęp jest bezpłatny, ale rejestracja jest wymagana.

DATA: 19 września 2023.

START: godzina 10:00

Rejestracja na stronie: www.forumfmb.pl

Podczas rewaloryzacji albo modernizacji budynków historycznych mamy do czynienia z szeregiem zależności, które wymagają bardzo szerokiej analizy wpływu zastosowanych materiałów i technologii na zdrowie ludzi, fizykę budynku, jego zapotrzebowanie na energię, ogólną użyteczność oraz zachowanie substancji historycznej i dziedzictwa kulturowego. W niniejszej publikacji próbujemy spojrzeć na te różnorodne zagadnienia z kilku perspektyw: konserwatorskiej, modernizacyjnej, teoretycznej i praktycznej. 10 ∙ Wstęp Rewaloryzacja i modernizacja budynków historycznych w dobie kryzysu klimatycznego Podstawową kwestią, która łączy teorię z praktyką i wymaga znajomości zasad konserwacji oraz rzeczywistego potencjału nowych technologii, jest określenie kryteriów, jakie należałoby stosować, aby nasze decyzje dotyczące zakresu prac, głębokości ingerencji, użycia określonych technologii i materiałów, były zdrowe, przyjazne środowisku, zrównoważone ekonomicznie i nie zagrażały wartościom kulturowym budynku oraz jego otocze

SERDECZNIE ZAPRASZAMY CZŁONKÓW OPL OIIB Z RODZINAMI
DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PIKNIKU RODZINYM

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza członków OPL OIIB do udziału w wyjeździe technicznym połączonym ze szkoleniem i zwiedzaniem zakładu Zekon Sp. z o.o. z Rudy Śląskiej (www.zekon.pl), który odbędzie się w dniu 4 października 2023 r.

Szkolenie to głównie jest kierowane do projektantów branży konstrukcyjnej (szczególnie specjalizujących się w konstrukcjach stalowych).

Program:

8.30 – wyjazd z parkingu NOT Opole, ul. Katowicka 50,

10.00 - 12.30 - Projektowanie profili stalowych ze środnikiem falistym, w tym z wykorzystaniem programu udostępnianego przez firmę Zekon Sp. z o.o.

12.30 - 13.00 - Lunch

13.00 - 14.00 - Zwiedzanie zakładu produkcyjnego firmy Zekon Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, w tym nowoczesnej linii do automatycznego spawania dwuteowników ze środnikiem falistym.

14.30 – Powrót do Opola.

Ilość osób ograniczona ze względu na BHP czynnego zakładu produkcyjnego.

Zgłoszenia i zapisy do dnia 27 września br. , tel. 77 441 38 98, e-mail:

Strona 7 z 68
Początek strony