Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Renata Kicuła

Renata Kicuła

Zachęcamy do zapoznania się z nowym wydaniem E-doradcy podatkowego

Trwa rekrutacja na XV edycję studiów podyplomowych „Projektowanie geotechniczne” organizowanych przez Katedrę Geotechniki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Szczegółowa informacja o studiach znajduje się na stronie internetowej https://kg.sggw.edu.pl/studia-podyplomowe/

Grupa opolskich inżynierów budownictwa podczas wyjazdu technicznego w dniach 04-05.07.2023 r.

W pierwszym dniu odbyło się zwiedzanie wybranych obiektów zabytkowych w Krakowie, a następnie udali się na wizytę do Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Dzisiaj uczestnicy poznają innowacyjne rozwiązania projektowe i wykonawcze na przykładzie Muzeum Śląskiego i Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.

Uroczyste wręczenie uprawnień budowlanych osobom, które pomyślnie zdały egzamin w  41. sesji egzaminacyjnej odbyło się dnia 30 czerwca br. w auli Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej. Na wstępie Dariusz Bajno, przewodniczący Okręgowej Rady przestawił informację o bieżącej działalności Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, zaś Adam Rak, przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej podsumował przebieg 41. sesji egzaminacyjnej.

Następnie dokonano wręczenia nagród laureatom konkursu Opolskiego Oddziału PZITB oraz Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o nagrodę im. prof. dr. hab. inż. Oswalda Matei za prace dyplomowe opracowane na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej, na kierunku budownictwo za rok 2022.  Dyplom I stopnia i statuetkę w grupie prac inżynierskich otrzymał inż. Rafał Szerszeński za pracę nt. Projekt koncepcyjny ronda turbinowego zlokalizowanego na węźle ulicy Niemodlińskiej w Opolu.

  

Dyplom I stopnia i statuetkę w grupie prac magisterskich przyznano mgr inż. Michałowi Pytel za pracę nt. Projekt koncepcyjny nowego mostu drogowego w ciągu drogi gminnej przez rzekę Prudnik w Prudniku.

 

Rotę ślubowania odczytała Sonia Wątorek, która uzyskała uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Po raz kolejny nagrodzono osobę, która najlepiej zdała egzamin na uprawnienia budowlane. Laureatem konkursu w 41. sesji egzaminacyjnej został Adam Odrobiński – absolwent Politechniki Opolskiej, który uzyskał uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, któremu uprawnienia budowlane wręczył Rafał Zarzycki, wiceprezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Po uroczystym ślubowaniu, zostały wręczone decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych oraz listy gratulacyjne od marszałka województwa opolskiego, Andrzeja Buły.

Na koniec części oficjalnej zostały omówione praktyczne wskazówki dot. obowiązków uczestników procesu budowlanego w kontekście wykonanego projektu technicznego przez wiceprezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Rafała Zarzyckiego.

 

 

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z wykładem wiceprezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Rafała Zarzyckiego nt. Obowiązków uczestników procesu budowlanego w kontekście wykonanego projektu technicznego

Grupa opolskich inżynierów budownictwa podczas wyjazdu technicznego w dniach 04-05.07.2023 r.

W pierwszym dniu odbyło się zwiedzanie wybranych obiektów zabytkowych w Krakowie, a następnie udali się na wizytę do Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Dzisiaj uczestnicy poznają innowacyjne rozwiązania projektowe i wykonawcze na przykładzie Muzeum Śląskiego i Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.

Uroczyste wręczenie uprawnień budowlanych osobom, które pomyślnie zdały egzamin w  41. sesji egzaminacyjnej odbyło się dnia 30 czerwca br. w auli Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej. Na wstępie Dariusz Bajno, przewodniczący Okręgowej Rady przestawił informację o bieżącej działalności Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, zaś Adam Rak, przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej podsumował przebieg 41. sesji egzaminacyjnej.

Następnie dokonano wręczenia nagród laureatom konkursu Opolskiego Oddziału PZITB oraz Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o nagrodę im. prof. dr. hab. inż. Oswalda Matei za prace dyplomowe opracowane na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej, na kierunku budownictwo za rok 2022.  Dyplom I stopnia i statuetkę w grupie prac inżynierskich otrzymał inż. Rafał Szerszeński za pracę nt. Projekt koncepcyjny ronda turbinowego zlokalizowanego na węźle ulicy Niemodlińskiej w Opolu.

  

Dyplom I stopnia i statuetkę w grupie prac magisterskich przyznano mgr inż. Michałowi Pytel za pracę nt. Projekt koncepcyjny nowego mostu drogowego w ciągu drogi gminnej przez rzekę Prudnik w Prudniku.

 

Rotę ślubowania odczytała Sonia Wątorek, która uzyskała uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Po raz kolejny nagrodzono osobę, która najlepiej zdała egzamin na uprawnienia budowlane. Laureatem konkursu w 41. sesji egzaminacyjnej został Adam Odrobiński – absolwent Politechniki Opolskiej, który uzyskał uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, któremu uprawnienia budowlane wręczył Rafał Zarzycki, wiceprezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Po uroczystym ślubowaniu, zostały wręczone decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych oraz listy gratulacyjne od marszałka województwa opolskiego, Andrzeja Buły.

Na koniec części oficjalnej zostały omówione praktyczne wskazówki dot. obowiązków uczestników procesu budowlanego w kontekście wykonanego projektu technicznego przez wiceprezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Rafała Zarzyckiego.

 

 

 

 

Polska Izba Inżynierów Budownictwa na preferencyjnych warunkach podjęła współpracę z liderem rynku prywatnych usług medycznych - Grupą LUX MED. Dla Członków i Pracowników wszystkich Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa zostały przygotowane pakiety w trzech wariantach z możliwością zgłoszenia również swoich najbliższych. Grupa LUX MED posiada blisko 270 placówek własnych, 14 szpitali. Daje również możliwość korzystania z usług w placówkach partnerskich, z którymi obecnie współpracuje w ponad 600 miastach. W połączeniu z konsultacjami telefonicznymi i online daje to Państwu możliwość skorzystania z naszych usług z dowolnego miejsca. Wykupienie pakietu możliwe jest dla: członków i ich rodzin po zalogowaniu się przez portal PIIB https://portal.piib.org.pl/karta-medyczna, kliknięcie „Zapisz się”

Serdecznie zapraszamy na spotkanie szkoleniowo-informacyjne członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powiatu namysłowskiego organizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Namysłowie przy udziale przedstawicieli organów administracji architektoniczno-budowlanej, które odbędzie się w dniu 28 lipca 2023 r. (piątek) o godz. 16.00 w Hotelu Jakubus w Jakubowicach, Jakubowice 36.

 

Informacje organizacyjne:

  • Dojazd we własnym zakresie.
  • Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie udziału w spotkaniu w ostatecznym  terminie do 13 lipca br.: e-mail: lub tel. (77) 441 38 98, kontakt – Małgorzata Nowak.

 

 

 

W związku z pracami Komisji Europejskiej zmierzającymi do identyfikacji barier, na jakie napotykają inżynierowie i przedsiębiorcy świadczący usługi transgranicznie i czasowo usługi budowlane w innych państwach członkowskich, zwracam się z prośbą o wskazanie przypadków problemów, z którymi spotkali się Państwo, a które dotknęły polskich inżynierów zamierzających świadczyć usługi budowlane w innych państwach UE.Przekazanie wskazanych informacji nie wymaga podania danych osób dotkniętych problemami, ani przytoczenia konkretnych przepisów, jakie zostały naruszone przez organy innego państwa. Prośba dotyczy zasygnalizowania samego zjawiska i rodzaju problemu, z jakim mierzą się za granicą polscy inżynierowie i przedsiębiorcy, również, jeśli dotyczy to np. uciążliwej dla usługodawcy transgranicznego praktyki administracyjnej.

Dla przykładu Ministerstwo Rozwoju i Technologii podało problemy, jakie zostały wskazane podczas spotkania grupy ekspertów ds. implementacji dyrektywy usługowej:- problemy związane z delegowaniem pracowników, w tym pracowników będących obywatelamipaństw trzecich,- problemy dotyczące uznawania kwalifikacji zawodowych w sektorze budowlanym,- problemy związane z dostępem do zamówień publicznych,- problemy związane z wymogami dodatkowej certyfikacji materiałów budowlanych,- problemy związane z wysokimi gwarancjami finansowymi.Proszę o wskazanie takich problemów emailowo na adres: do dnia 19 czerwca br.

Strona 9 z 68
Początek strony