Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Renata Kicuła

Renata Kicuła

Informacja

Ogłoszenie Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
w sprawie egzaminu na uprawnienia budowlane

Sesja wiosenna (43.) - 24 maja 2024 r.

Informujemy, że wnioski o nadanie uprawnień budowlanych na sesję wiosenną można składać
do 31 stycznia 2024 roku.

Dokumenty można składać osobiście – po uprzednim telefonicznym wyznaczeniem terminu złożenia dokumentów – telefon: 669 37 95 43

lub za pośrednictwem poczty albo firm kurierskich na adres:

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

45-061 Opole, ul. Katowicka 50

Osoby, które zamierzają przystąpić do egzaminu w sesji wiosennej 2024 (dot. osób, które uzyskały wynik negatywny egzaminu oraz osób, które nie zgłosiły się na egzamin) – winny złożyć wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu najpóźniej do dnia 31 stycznia 2024 r.

Informujemy, że Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa organizuje wyjazd techniczny na zwiedzanie Międzynarodowych Targów Poznańskich BUDMA 2024 w dniach 31.01-01.02.2024 r.

Informacje organizacyjne:
1. Ilość miejsc jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

2. Odpłatność za udział w wyjeździe wynosi 250,00 zł od osoby (członka OPL OIIB), pozostałe koszty pokrywa OPL OIIB.

3. Zapisy do dnia 15.01.2024 r. pod numerem tel.: 774413898 lub e-mail: .pl

 

 

W imieniu Dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury zapraszamy członków OPL OIIB na seminarium wydziałowe, na którym zaprezentowane zostaną możliwości nowej aplikacji do zarządzania dokumentacją projektową o nazwie Bluebeam.

 Seminarium odbędzie się 17 stycznia o g. 11.00 w sali Ks-102 w budynku WBiA przy ul. Katowickiej 48

Zapraszamy na konferencję naukowo-techniczną Konstrukcje Sprężone KS202, która odbędzie się w dniach 13-14 maja 2024 r.

Szczegóły

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie serdecznie zapraszają na seminarium „Wejście na rynek ukraiński. Certyfikacja inżynierów i projektantów na Ukrainie”, które odbędzie się 15.12.2023 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie przy ulicy Krakowskiej 289.   

W dniu 11 grudnia br. w sali konferencyjnej Hotelu DeSilva odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Okręgowej Rady połączone ze spotkanie przedświątecznym.

Spotkanie rozpoczął Dariusz Bajno, przewodniczący Okręgowej Rady życząc obecnym spokojnego czasu w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem 2024.
Następnie odbyło się statutowe posiedzenie Okręgowej Rady OPL OIIB według przyjętego porządku obrad. Wśród najważniejszych uchwał, jakie podjęła Okręgowa Rada, to: uchwała w sprawie korekty budżetu OPL OIIB na 2023 rok, uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie Odznaki Honorowej PIIB, uchwała w sprawie zorganizowania wyjazdu na Międzynarodowe Targi Budownictwa BUDMA 2024 do Poznania, uchwała w sprawie harmonogramu przygotowania sprawozdań z działalności organów, komisji i zespołów za 2023 r. oraz w sprawie zwołania XXIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego OPL OIIB i przyjęcia prowizorium budżetu OPL OIIB na 2024 r., a także w sprawie wyboru oferty i zawarcia przez OPL OIIB umowy w przedmiocie wykonania operatu szacunkowego. Posiedzenie Okręgowej Rady zakończyło się w miłej, świątecznej atmosferze.

Fot. Janusz Kurzyca

W dniu 11 grudnia br. w sali konferencyjnej Hotelu DeSilva odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Okręgowej Rady połączone ze spotkanie przedświątecznym.

Spotkanie rozpoczął Dariusz Bajno, przewodniczący Okręgowej Rady życząc obecnym spokojnego czasu w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem 2024.
Następnie odbyło się statutowe posiedzenie Okręgowej Rady OPL OIIB według przyjętego porządku obrad. Wśród najważniejszych uchwał, jakie podjęła Okręgowa Rada, to: uchwała w sprawie korekty budżetu OPL OIIB na 2023 rok, uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie Odznaki Honorowej PIIB, uchwała w sprawie zorganizowania wyjazdu na Międzynarodowe Targi Budownictwa BUDMA 2024 do Poznania, uchwała w sprawie harmonogramu przygotowania sprawozdań z działalności organów, komisji i zespołów za 2023 r. oraz w sprawie zwołania XXIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego OPL OIIB i przyjęcia prowizorium budżetu OPL OIIB na 2024 r., a także w sprawie wyboru oferty i zawarcia przez OPL OIIB umowy w przedmiocie wykonania operatu szacunkowego. Posiedzenie Okręgowej Rady zakończyło się w miłej, świątecznej atmosferze.

Fot. Janusz Kurzyca

Punkt EUROPE DIRECT Opole działający w ramach Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

serdecznie zapraszają na szkolenie on-line w dniu 8 grudnia br. od godz. 16:00:

Obniżamy energię - innowacje, oszczędności czy ekologia?
A może wszystko w jednym, czyli rzecz o efektywności energetycznej. obre praktyki krajowe i państw UE

Prowadzący: Krzysztof Górecki, Krzysztof Rogowski

ZAPISZ SIĘ – dotyczy członków izby inżynierów budownictwa

Osoby niebędące członkami Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres mail:  

po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez organizatorów zostanie przesłany link do szkolenia on-line

Program szkolenia:

  1. Czy w Polsce jest jeszcze miejsce na systemy fotowoltaiczne? Rozwój OZE a przeszkody.
  2. Czy każdy nowo budowany dom powinien mieć system fotowoltaiczny? Oszczędność czy ekologia.
  3. Czy systemy hybrydowe (z magazynem energii) staną się standardem?
  4. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe systemów fotowoltaicznych - standardy a dobre praktyki instalatorskie.
Strona 4 z 68
Początek strony