Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Wyniki egzaminu na uprawnienia budowlane
Wyniki egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w Opolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa Lista osób zakwalifikowanych do egzaminu... Czytaj więcej
Najbliższe szkolenia
17.06.2024, g. 10.00 szkolenie on-lineDrony w budownictwie. Jak wykorzystać ich potencjał oraz jak uzyskać dofinansowanie.ZAPISZ SIĘ  Czytaj więcej
Stadion Opolski rośnie w oczach
Budowa opolskiego stadionu nabiera tempa, prezentując się jako jedno z najbardziej ekscytujących przedsięwzięć naszego regionu. Przy ulicy... Czytaj więcej
Najbliższe szkolenia
    13.05.2024, g. 10.00 szkolenie on-lineEkonomiczne i ekologiczne alternatywne rozwiązania dla stropów żelbetowych - jak zaoszczędzić czas i... Czytaj więcej
Newsletter Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów...
Zachęcam do zapoznania się z kolejnym wydaniem Newslettera Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa {phocadownload... Czytaj więcej
prev
next

XXIII Okręgowy Zjazd OPL OIIB_15.04.2024 r. Wyróżniony

13 kwietnia br. w hotelu ARKAS w Prószkowie obradował XXIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W Zjeździe uczestniczyło 78 delegatów na 105 uprawnionych, co stanowiło 74,28%.

 

Minutą ciszy uczczono pamięć członków OPL OIIB, którzy odeszli od nas w minionym roku.
Swoją obecnością spotkanie zaszczycił Mariusz Dobrzeniecki, prezes Krajowej Rady PIIB, z rąk którego Srebrne Odznaki PIIB otrzymali: Barbara Lesik, Jagoda Zmarz, Andrzej Horak, Eugeniusz Nolepa oraz Ireneusz Smal.

Prezes Krajowej Rady PIIB w swoim wystąpieniu szeroko przedstawił zebranym działalność PIIB na rzecz członków w obecnej kadencji.

W dalszej części obrad, kolejno zaprezentowane zostały sprawozdania z działalności organów statutowych oraz sprawozdanie finansowe za rok 2023, a następnie przyjęte przez Zjazd. Udzielono również absolutorium Okręgowej Radzie Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu za rok 2023.

Zjazd podjął także uchwałę w sprawie podziału lokali niewyodrębnionych, należących do dotychczasowych współwłaścicieli, zmiany przeznaczenia i dokonania podziału części nieruchomości wspólnej oraz nabycia lokali dotychczas niewyodrębnionych wraz z częścią nieruchomości wspólnej celem przyłączenia do należącej do Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu nieruchomości lokalowej i udzielenia zgody na zmianę wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej. Zgodnie z podjętą uchwałą powierzchnia biurowo-magazynowa  siedziby OPL OIIB zostanie powiększona o 61,79 m2 do powierzchni 221,46 m2, dzięki czemu będzie możliwość utworzenia sali spotkań Rady, Prezydium i innych organów, możliwość utworzenia powierzchni do przeprowadzania egzaminów ustnych oraz utworzenia własnego pomieszczenia socjalnego i instalacji wod-kan.

Następnie uchwalono budżet oraz program działania OPL OIIB na rok 2024.  Na zjeździe złożone zostały 24 wnioski z czego 15 zostało przyjętych i skierowanych do Krajowego Zjazdu PIIB oraz 1 wniosek został przyjęty i skierowany do Okręgowej Rady OPL OIIB.

 

Początek strony