Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Inżynierowie budownictwa zapraszają na bezpłatne...
https://www.youtube.com/watch?v=37RPm0RaNc0 Budujesz dom i masz pytania? Czeka Cię remont i masz wątpliwość dotyczące jego... Czytaj więcej
Inżynierowie budownictwa zapraszają na bezpłatne...
https://www.youtube.com/watch?v=37RPm0RaNc0 Budujesz dom i masz pytania? Czeka Cię remont i masz wątpliwość dotyczące jego... Czytaj więcej
Inżynierowie budownictwa zapraszają na bezpłatne...
Budujesz dom i masz pytania? Czeka Cię remont i masz wątpliwość dotyczące jego przebiegu? Potrzebujesz porady z zakresu prawa budowlanego? Na... Czytaj więcej
ECCE 2022 – 5th International Scientific...
W dniach 26-28 września 2022 roku, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Opolu, Opolska Okręgowa Izba... Czytaj więcej
Inżynierowie budownictwa zapraszają na bezpłatne...
Budujesz dom i masz pytania? Czeka Cię remont i masz wątpliwość dotyczące jego przebiegu? Potrzebujesz porady z zakresu prawa budowlanego? Na... Czytaj więcej
prev
next

Nowe składy organów w Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Wyróżniony

Dnia 9 kwietnia br. w hotelu ARKAS w Prószkowie obradował XXI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy OPL OIIB, który wybrał nowe składy organów na VI kadencję obejmującą lata 2022-2026.

Zjazd rozpoczęto krótką projekcją filmu w związku z przypadającym w tym roku Jubileuszem 20-lecia opolskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Następnie wręczone zostały przez wiceprezesa PIIB – Andrzeja Pawłowskiego, Złote i Srebrne Odznaki Honorowe. 

Wręczone zostały również ustanowione przez Okręgową Radę OPL OIIB, Medale Honorowe XX–lecia działalności Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, które stanowią wyraz podziękowania zasłużonym członkom Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za aktywną działalność w organach, komisjach, zespołach samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w latach 2002-2022.

 

Na 107 uprawnionych delegatów w głosowaniu wzięło udział 101, co dało frekwencję na poziomie 94,4%. Delegaci głosowali nad 23 uchwałami. Wszystkie uchwały zostały podjęte. Zatwierdzono sprawozdania organów statutowych. Okręgowa Rada OPL OIIB uzyskała absolutorium za 2021 rok. Uchwalono budżet na rok 2022 oraz ramowy plan działania na VI kadencję (2022-2026).

Podjęto także uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Krajowej Rady PIIB o nadanie Złotych i Srebrnych Odznak Honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dla członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej OPL OIIB oraz uchwały o liczebności poszczególnych organów na VI kadencję (2022-2026), a następnie dokonano wyboru ich przewodniczących oraz członków.

W wyniku przeprowadzonego elektronicznie głosowania nowym przewodniczącym Okręgowej Rady został Dariusz Bajno, na przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej wybrano Rafała Poradę, przewodniczącym Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej został Adam Rak, przewodniczącym Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego – Andrzej Duda, zaś Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej-Koordynatorem został Mieczysław Molencki.

Wybrani zostali również:

- członkowie okręgowej rady;

- członkowie okręgowej komisji rewizyjnej;

- członkowie okręgowej komisji kwalifikacyjnej;

- członkowie okręgowgo sądu dyscyplinarnego;

- okręgowi rzecznicy odpwiedzialności zawodowej;

- delegaci na Krajowy Zjazd PIIB.

Delegaci zgłosili 3 wnioski zjazdowe, z czego do realizacji przyjęto jeden wniosek.

Początek strony