Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Okręgowa Rada Izby

Adam Rak

Przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB

Mieczysław Molencki

Z-ca przewodniczącego Okręgowej Rady OPL OIIB

Henryk Nowak

Z-ca przewodniczącego Okręgowej Rady OPL OIIB

Halina Kaniak

Sekretarz Okręgowej Rady OPL OIIB

Wiesław Baran

Skarbnik Okręgowej Rady OPL OIIB

Piotr Bajno

Członek Prezydium Okręgowej Rady OPL OIIB

Robert Respondek

Członek Prezydium Okręgowej Rady OPL OIIB

Rafał Chlipała

 Członek Okręgowej Rady OPL OIIB

Roman Czemiel 

 Członek Okręgowej Rady OPL OIIB

Piotr Flek

 Członek Okręgowej Rady OPL OIIB

Grażyna Karpińska

 Członek Okręgowej Rady OPL OIIB

Janusz Kurzyca

 Członek Okręgowej Rady OPL OIIB

Mirosław Łotarewicz

 Członek Okręgowej Rady OPL OIIB

Jerzy Sylwestrzak

 Członek Okręgowej Rady OPL OIIB

Agnieszka Tabaka

 Członek Okręgowej Rady OPL OIIB

Jolanta Warczok

Członek Okręgowej Rady OPL OIIB

Jagoda Zmarz

 Członek Okręgowej Rady OPL OIIB

 

 

  
 
Początek strony