Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

UCHWAŁA nr 15/IX/R/2015

UCHWAŁA nr 15/IX/R/2015
Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w przedmiocie zatwierdzenia uchwał Prezydium Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu


Na podstawie § 2 i § 3 ust. 2 oraz przy zastosowaniu § 5 ust. 2 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – Okręgowa Rada Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu uchwala, co następuje:


§ 1

1. Zatwierdza się poniższe uchwały Prezydium Okręgowej Rady OPL OIIB:

1) nr 27/P/2015 z dnia 7 października 2015 r. w sprawie delegowania członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu na naradę szkoleniową,
2) nr 28/P/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacyjnego Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
3) nr 29/P/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie delegowania członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu na konferencję naukowo-techniczną,
4) nr 30/P/2015 z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie dofinansowania do wydania książki pt. „Projektowanie konstrukcji stalowych”
5) nr 31/P/2015 z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie dofinansowania do wydania książki pt. „Metoda przemieszczeń. Podstawy metody elementów skończonych”
6) nr 32/P/2015 z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie w sprawie sfinansowania nagród finalistom III edycji Konkursu na temat bezpieczeństwa pracy w budownictwie o tytuł „Młodego Inspektora Pracy”

2. Uchwały Prezydium Okręgowej Rady OPL OIIB, o których jest mowa powyżej, stanowią kolejno załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie tej uchwały powierza się sekretarzowi Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu.


Załączniki:

1) Uchwała nr 27/P/2015 z dnia 7 października 2015 r. w sprawie delegowania członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu na naradę szkoleniową,
2) Uchwała nr 28/P/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacyjnego Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
3) Uchwała nr 29/P/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie delegowania członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu na konferencję naukowo-techniczną,
4) Uchwała nr 30/P/2015 z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie dofinansowania do wydania książki pt. „Projektowanie konstrukcji stalowych”
5) Uchwała nr 31/P/2015 z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie dofinansowania do wydania książki pt. „Metoda przemieszczeń. Podstawy metody elementów skończonych”
6) Uchwała nr 32/P/2015 z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie w sprawie sfinansowania nagród finalistom III edycji Konkursu na temat bezpieczeństwa pracy w budownictwie o tytuł
„Młodego Inspektora Pracy”

 

Początek strony