Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

UCHWAŁA nr 1/V/R/2015
Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu
z dnia 19.03.2015 r.
w przedmiocie zatwierdzenia uchwał Prezydium Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu

UCHWAŁA nr 2/V/R/2015
Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu
z dnia 19.03.2015 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2014 rok

UCHWAŁA nr 3/V/R/2015
Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu
z dnia19.03.2015 r.
w sprawie przyjęcia Programu działania Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu na 2015 rok

UCHWAŁA nr 4/V/R/2015
Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu
z dnia 19.03.2015 r.
w sprawie wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2014 rok
 

UCHWAŁA nr 5/V/R/2015
Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu
z dnia 19 marca 2015 r.
w sprawie prowizorium budżetowego Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu na 2015 rok

Strona 1 z 5
Początek strony