Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Konferencja nt.„Odrzańska Droga Wodna – Zagrożenia, Perspektywa, Znaczenie dla Gospodarki

 Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wraz z Naczelną Organizacją Techniczną – Rada w Opolu wraz z Aglomeracją Opolską w dniach 12-13 września 2017 roku zorganizowała już V Konferencję nt.„Odrzańska Droga Wodna – Zagrożenia, Perspektywa, Znaczenie dla Gospodarki.

Konferencja podzielona była na dwie części.

W dniu 12.09.2017 roku, cześć pierwsza organizowana była wspólnie z Aglomeracją Opolską i obejmowała między innymi:

  • Prezentację Programu „Solidarni w obliczu zagrożeń,
  • Pokazy strażackie pn. Prezentacja działań służb ratowniczych w ramach Programu „ Solidarni w obliczu zagrożeń”.

W drugim dniu w sali konferencyjnej Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu, prezentowane były prace naukowe i przeglądowe z dziedziny budownictwa hydrotechnicznego, inżynierii środowiska, ochrony i kształtowania środowiska, gospodarki wodnej, zagospodarowania przestrzennego, transportu, szczególnie uwzględniające następujące zagadnienia:

  • Nadodrzański transport multimodalny – filar współpracy ponadregionalnej w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych.
  • Rozwój przemysłu i przedsiębiorczości wzdłuż Odry.
  • Korzyści i zagrożenia dla środowiska naturalnego związane z rozwojem Odrzańskiej Drogi Wodnej.

Podczas konferencji z inicjatywy Wojewody Opolskiego, przedstawiciele położonych wzdłuż Odry opolskich samorządów, organizacji gospodarczych i przedsiębiorstw, podpisali Deklarację Odrzańską. To dokument, który wyraża wolę udziału w efektywnym wykorzystaniu możliwości, jakie daje przywrócenie transportu wodnego na Odrzańskiej Drodze Wodnej poprzez wsparcie przez samorządy terytorialne w województwie opolskim, inicjatyw w sektorze biznesowym, naukowo-badawczym oraz kultury i turystyki. Dla gospodarki oznacza uwzględnienie w planowanych działaniach biznesowych udziału transportu wodnego w obrocie surowcami i towarami.

 

Deklaracja Odrzańska to przede wszystkim wola podjęcia koordynacji i współpracy z partnerami gospodarczymi, jednostkami naukowo-badawczymi i administracją publiczną na rzecz realizacji krajowej oraz regionalnej polityki rozwoju śródlądowych dróg wodnych. Pod dokumentem podpisało się 21 samorządowców, wśród nich.: Prezydent Miasta Opola, Prezydent Kędzierzyna-Koźla, Starostowie Powiatów: brzeskiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, opolskiego i krapkowickiego oraz burmistrzowie i wójtowie opolskich gmin w ciągu biegu Odry. Deklarację podpisały również strategiczne opolskie przedsiębiorstwa, działające na rynku zarówno krajowym jak i międzynarodowym z branż: cementowej, petrochemicznej, metalowej i energetycznej. Swój podpis złożyli przedstawiciele zarządów: Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Petrochemii – Blachownia S.A., Fabryki Aparatury i Urządzeń „FAMET” S.A., Górażdży Cement S.A, Kędzierzyn-Koźle Terminale Sp. z o.o., Cementowni ODRA S.A.

Wolę współpracy na rzecz rewitalizacji Odry wyraziło również sześć organizacji gospodarczych z województwa opolskiego : Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy, Opolska Izba Gospodarcza oraz Stowarzyszenie „Park Przemysłowy Metalchem”, Przewodniczący Naczelnej Organizacji Technicznej Rada w Opolu i Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Głównym celem działania ww. organizacji jest wsparcie przedsiębiorstw przy jednoczesnej współpracy z samorządami terytorialnymi na Opolszczyźnie.

Konferencja miała charakter edukacyjno-szkoleniowy, w której brali udział członkowie i przedstawiciele samorządów terytorialnych, izb gospodarczych i samorządów zawodowych, organizacji pozarządowych i ekologicznych nie tylko z regionu opolskiego, ale także całego dorzecza Odry.

 

Początek strony