Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

IMPRSJE Z WYCIECZKI TECHNICZNEJ NA BUDOWĘ OBWODNICY KŁODZKA

Dnia 24 kwietnia 2017 r. 33 członków  Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  uczestniczyło w wycieczce na budowę Obwodnicy Kłodzka  realizowanej przez Opolski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Uczestnicy wycieczki przy pięknej pogodzie z widokami na góry w otoczeniu Kotliny Kłodzkiej zwiedzali budowę  obwodnicy , która ma dwa odcinki:
- jeden w ciągu drogi krajowej nr 33 relacji Kłodzko - Międzylesie (przejście graniczne) długości 6,7 km
- łącznik drogi krajowej nr 46 z kierunku od Opola do drogi nr 33 (kierunek Międzylesie) – długości 2,6 km.
Wycieczka rozpoczęła się krótkim spotkaniem w siedzibie Nadzoru Inwestorskiego, gdzie uczestnicy zostali zapoznani z zakresem inwestycji oraz odbyli krótkie przeszkolenie BHP, po czym wyposażeni w kaski ochronne i kamizelki odblaskowe udali się na budowę.
Zwiedzanie rozpoczęło się od budowy węzła wielopoziomowego  na skrzyżowaniu dróg nr 8 (Wrocław- Kudowa) i drogi nr 33. Następnym etapem była wizyta na budowie  najdłuższego obiektu mostowego MG6 nad rzeką Nysą Kłodzka, linią kolejową Kłodzko-Międzylesie oraz lokalnymi drogami. Całkowita długość obiektu wraz z przyczółkami i murem oporowym wynosi 1015 mb i składa się z  21 przęseł o długościach 31 – 47 mb (pojedyncze przęsło składa się z dwóch segmentów); wysokość filarów do 16 m. Uczestnicy wycieczki zobaczyli pracę wytwórni  segmentów przęseł na budowie,  nasuwanie podłużne przęseł, sprężanie kablami. Mogli też wejść i zobaczyć od środka  ustrój nośny skrzynkowy  (figura odwróconego trapezu).
Wycieczka na budowie zakończyła się zwiedzeniem ronda  i estakady nad drogą powiatową w Jaszkówce, gdzie łączy się łącznik dk nr 46 z istniejącą droga krajową nr 33.

Początek strony