Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Opolski Dzień Budowlanych - 23.09.2016 r.

Tegoroczny Opolski Dzień Budowlanych zorganizowany został 23 września  w Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym „Dwór Zawiszy” w Dylakach pod patronatem Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. mgr inż. Marka Kucharskiego.


Wśród zaproszonych gości, obecnością swą zaszczycił: Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – Andrzej Roch Dobrucki, Wiceprezes – Stefan Czarniecki oraz członek Prezydium Okręgowej Rady Śląskiej OIIB.
Uroczystość w Dylakach zgromadziła również wielu zaprzyjaźnionych z sektorem budowlanym gości. Obecni byli m.in.: Wojewoda Opolski – Adrian Czubak, Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Urzędu Wojewódzkiego w Opolu – Małgorzata Kałuża – Swoboda, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu – Katarzyna Kubicz, Przewodniczący Opolskiej Okręgowej Rady Izby Architektów – Zbigniew Bomersbach, Dyrektor GDDKiA Oddział w Opolu – Andrzej Kałużny, Starszy Cechu Kominiarzy Polskich w Opolu – Waldemar Drożdżol, powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego a także, przedstawiciele  Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej oraz stowarzyszeń branżowych.
Członkowie Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa aktywnie uczestniczą w życiu społeczno – gospodarczym. Co zostało docenione przyznanymi odznaczeniami państwowymi. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy z dnia 23 lutego 2016 r. Złotym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali:
•    Janusz Kurzyca;
•    Rudolf Okoń.
Po krótkiej prezentacji multimedialnej odznaczonych, wręczenia odznaczeń dokonał Wojewoda Opolski – Adrian Czubak.
Decyzją Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Tadeusz Tarczyński członek Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa został odznaczony Medalem Honorowym nr 3 Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zaś Piotr Kołodziej członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej OPL OIIB został odznaczony Złotą Odznaką Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Wręczenia odznaczeń dokonał Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Pan Andrzej Roch Dobrucki oraz Pan Adam Rak Przewodniczący Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Po raz kolejny Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa przyznała tytuł Inżyniera Roku. Zgodnie z przyjętym przez Izbę Regulaminem Konkursu, wyłoniono tegorocznych laureatów statuetki „Inżynier Roku” w kategorii projektant oraz kierownik budowy.
Inżynierem Roku w kategorii projektant został Kazimierz Kurowski za projekty:
1.    Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy skrzyżowania ulic: Krapkowicka (DK 45) – Prószkowska (DK 45 i DW 414) – Chmielowicka  (DG 103651  O) na odcinku od km 0-058,22 do km 0+456,48 w Opolu, której inwestor był Miejski Zarząd Dróg w Opolu
2. Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zamówienia  p.n. „Budowa ronda na skrzyżowaniu DK 94 i DK 46 w m. Karczów, której inwestorem była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział  w Opolu.
Inżynierem Roku w kategorii kierownik budowy został Arkadiusz Sokołowski za budowę Centrum Biznesu jako kompleksowej galerii usług wspierającej podmioty gospodarcze wraz z zagospodarowaniem działki w Opolu przy ul. Wrocławskiej, której wykonawcą była firma Adamietz Sp. z o. o. Strzelce Opolskie.
Po uroczystym wręczeniu oznaczeń i nagród głos zabrał młodszy brygadier mgr inż. Michał Zawiślak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, który przedstawił wykład nt: „Bezpieczeństwo pożarowe w budownictwie: przepisy i wymagania z zakresu projektowania i wykonawstwa obiektów budowlanych, procedury odbiorowe budynków przez Państwową Straż Pożarną.

Najnowsze zabezpieczenia i systemy przeciwpożarowe w obiektach budowalnych zostały zaprezentowane formie wystawy przez Andrzeja Kowalczyka  z firmy Techno-Poż. w Opolu.

Po części oficjalnej odbyło się spotkanie koleżeńskie.

https://goo.gl/photos/XmAHWWnxJ4SP4irz5

Prezentacja multimedialna z Obchodów Opolskiego Dnia Budowlanych, które odbyło się 23 września br. w Dworze Zawiszy w Dylakach poniżej

 

Początek strony