Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Posiedzenie Okręgowej Rady OPL OIIB, Podlesie - 01.06.2015 r.

   W dniach 26-27 czerwca 2015 r. w Hotelu ASPEN w Podlesiu k. Głuchołaz odbyło się VI wyjazdowo-szkoleniowe posiedzenie Okręgowej Rady  Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu  oraz jej organów. Gościem honorowym posiedzenia był wiceprezes Krajowej Rady PIIB Stefan Czarniecki. W posiedzeniu udział wziął także kierownik Biura Jan Broniewicz.
Wiceprezes Krajowej Rady PIIB Stefan Czarniecki przekazał informację z XIV Zjazdu Sprawoz-dawczego Rady Krajowej, przedstawił swoje refleksje ze zjazdu.
Przewodniczący Okręgowej Rady Adam Rak przedstawił informacje o aktualnej działalności Izby, zwrócił uwagę na spotkania w powiatach, współpracę ze szkołami średnimi (nagroda „Młody Innowator)  i wyższymi (Konkurs im. prof. O.Matei - nagroda za najlepszą pracę dyplo-mową,zjazd dziekanów wydziałów budownictwa połączony ze spotkaniem z prezesem Rady Kra-jowej PIIB Andrzejem Rochem Dobruckim w Kamieniu Śląskim, współpracę przy organizacji targów budowlanych, Forum Młodych Inżynierów, Klub Seniora. Zaznajomił również z planami Izby, do których należy między innymi zaliczyć : organizację Dnia Budowlanych w dniach
02-03.10.2015 r. w Kędzierzynie-Koźlu, dalsze spotkania szkoleniowo-integracyjne w starost-wach (Strzelce Opolskie, Brzeg, Opole, Kluczbork), warsztaty organizowane z administracją architektoniczno-budowlaną i nadzorem budowlanym w Sulisławiu w dniach 14-16.10.2015 r., szkolenia organizowane przez Izbę w Opolu i przez stowarzyszenia techniczne, współorganizacja konferencji z PZITB „Zagadnienia ochrony środowiska”, zwiedzanie placu budowy 5 i 6 bloku Elektrowni Opole, Konkurs „Inżynier Roku”.
Na posiedzeniu podjęto 2 uchwały:
- uchwałę nr 9/VI/R/2015 w przedmiocie zatwierdzenia uchwał Prezydium Okręgowej rady Opolskiej  
  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  w Opolu (14 uchwał);
 - uchwałę nr 10/VI/R/2015 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie Medalu Honorowego Polskiej
   Izby Inżynierów Budownictwa  w Opolu (medal dla pana Tadeusza Tarczyńskiego).
 Ponadto w trakcie posiedzenia poruszano następujące sprawy:
- analiza realizacji wniosków przyjętych przez XIV Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy  OPL OIIB,
- zmiany w Regulaminie wynagradzania pracowników Biura OPL OIIB,
- Forum Młodych Inżynierów i Klub Seniora,
- Skład Orzekający - uchwały  o wpisach na listę członków, wznowieniach członkostwa, zawieszeniach
  w prawach członków, skreśleniach z listy członków OPL OII.
Na posiedzeniu został także przyjęty protokół z posiedzenia Okręgowej Rady OPL OIIB w dniu 19 marca 2015 r.
Równolegle z posiedzeniem Okręgowej Rady OPL OIIB obradowały jej organy: Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna, Okręgowy Sąd Dyscyplinarny, Okręgowa Komisja Rewizyjna i Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.
Po zakończonych obradach nastąpiła część szkoleniowa: na temat obowiązkowych ubezpieczeń odpowie-dzialności cywilnej inżynierów budownictwa (zakres, suma ubezpieczeniowa, procedury, zgłaszanie i lik-widacja szkód), którą poprowadziła pani Maria Tomaszewska-Pestka STU Ergo Hestia SA.
W drugim dniu dalszy ciąg szkolenia, temat: zasadne i niezasadne roszczenia zgłaszane do inżynierów budownictwa, program ubezpieczeń indywidualnych dla członków PIIB, wykład poprowadziła także
pani Maria Tomaszewska-Pestka.
Po wykwaterowaniu z hotelu dla chętnych zorganizowano przejście szlakiem turystycznym do Głuchołaz, skąd po obiedzie udaliśmy się w drogę powrotną do Opola.

Informację przygotowała: Halina Kaniak
                                           Sekretarz Okręgowej Rady Izby

Początek strony