Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Opolski Dzień Budowlanych, Prószków - 12.09.2014 r.

 Obchody Opolskiego Dnia Budowlanych odbyły się 12 września br. W Hotelu Arkas w Prószkowie. Prowadzącym spotkanie był dziennikarz Radia Opole - Janusz Maćkowiak.
Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele organów państwowych i samorządowych biorących udział w procesie budowlanym. Na spotkaniu nie zabrakło także przedstawicieli  Politechniki Opolskiej oraz  zaprzyjaźnionych izb i stowarzyszeń technicznych.
Spotkanie otworzył przewodniczący Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu  Adam Rak, który powitał zaproszonych gości i delegatów oraz zapoznał zebranych z zakresem zadań samorządu zawodowego w świetle aktualnej sytuacji w budownictwie, zmian w ustawodawstwie; problemy środowiska inżynierów budownictwa. Kolejnym punktem programu było wręczenie Złotej Honorowej Odznaki PIIB Panu Kazimierzowi Kurowskiemu. Na spotkaniu wręczono także statuetki laureatom konkursu „Inżynier Roku OPL OIIB 2014”,
i tak w kategorii „projektant” tytuł „Inżyniera Roku 2014” i statuetkę otrzymał Pan Zbigniew Rogalski, zaś w kategorii „kierownik budowy” - Pan Piotr Sosnowski. Wyróżnienie w kategorii Kierownik Budowy otrzymał Pan Stanisław Loster. Następnie dokonano prezentacji firmy ENERGOPOL TRADE Opole będącej generalnym wykonawcą Krytej Pływalni „Wodna Nuta” w Opolu, która uzyskała Tytuł Budowa Roku 2013 i nagrodę I Stopnia Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.
Na spotkaniu wręczono również uprawnienia budowlane uzyskane w XXIII sesji egzaminacyjnej. Laureatem konkursu „Na najlepiej zdany egzamin na uprawnienia budowlane” został Pan Mariusz Rencz – absolwent Politechniki Opolskiej. Następnie wystąpił Opolski Chór Kameralny działający przy Uniwersytecie Opolskim.
Po części oficjalnej przy taktach muzyki odbyło się spotkanie koleżeńskie.

Początek strony