Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Opolski Dzień Budowlanych, Chrząszczyce - 27.09.2013 r.

Tradycją Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów w Opolu stały się obchody Dnia Budowlanych, których celem jest integracja członków Izby.  W tym roku zostało one zorganizowane już po raz trzeci -  w dniu  27 września i miały miejsce w Chrząszczycach w Gościńcu pod Różą.
Prowadzącym spotkanie był dziennikarz Radia Opole - Janusz Maćkowiak.
             Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele organów państwowych i samorządowych biorących udział w procesie budowlanym, między innymi : Wicewojewoda Opolski Antoni  Jastrzembski, Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta, Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego  Krystian Walkowiak, Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Marek Świetlik, Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Małgorzata Kałuża-Swoboda, przedstawiciel Prezydenta Miasta Opola Edward Zawadzki, emerytowany inspektor Państwowej Inspekcji Pracy Zbigniew Jakubowski  oraz powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego i naczelnicy wydziałów budownictwa starostw województwa opolskiego.
Spotkanie swoją obecnością zaszczycili także przedstawiciele  Politechniki Opolskiej, tj. Rektor Marek Tukiendorf,  Prorektor Krzysztof Malik, Dziekan Wydziału Budownictwa Stefania Grzeszczyk.
Na spotkaniu nie zabrakło także przedstawicieli zaprzyjaźnionych izb  i stowarzyszeń technicznych, wśród nich między innymi : prezes Opolskiej Izby Gospodarczej Henryk Galwas, przewodniczący Opolskiej Okręgowej Izby Architektów Zbigniew Bomersbach oraz sekretarz  Zbigniew Wachułka, prezes  Naczelnej Organizacji Technicznej Rada w Opolu Adam Rak oraz prezes Klubu Ochrony Środowiska Śląska Opolskiego Danuta Lepucka a także senior opolskiej izby Tadeusz Tarczyński.
W spotkaniu uczestniczyli również  przedstawiciele firm budowlanych województwa opolskiego, między innymi prezesi firm: Adamietz  - Rajmund Adamietz, FALBUD Nysa - Andrzej Falkiewicz, Wodociągów i Kanalizacji w Opolu - Piotr Kętrzyński, OPEX - Tadeusz Kuśnierz, reprezentant firmy POM Krapkowice - Jan Wacław  oraz wyróżniający się w procesie budowlanym pracownicy techniczni.  
      Spotkanie otworzył przewodniczący Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu  Wiktor Abramek, który powitał zaproszonych gości i delegatów oraz zapoznał zebranych z zakresem działania naszego samorządu zawodowego a także zaprezentował osiągnięcia okręgowej izby jak również przedstawił trudną sytuację budownictwa na Opolszczyźnie oraz planowane zmiany w Prawie budowla-nym oraz prace nad Kodeksem budowlanym.
    Kolejnym punktem programu było wręczenie odznak honorowych nadanych przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej „Za zasługi dla budownictwa”, odznaki otrzymali : Rajmund Adamietz, Ryszard Bacajewski, Piotr Kopka, Danuta Gierada, Tadeusz Kuśnierz, Zenon Mieruszyński.
    Następnie wystąpili zaproszeni goście (Wicewojewoda Opolski, Rektor Politechniki Opolskiej, Marszałek Województwa Opolskiego) , którzy podziękowali budowlańcom za dotychczasowa pracę
i z okazji przypadającego Dnia Budowlanych członkom izby złożyli życzenia sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.
    Na spotkaniu wręczono także statuetki laureatom konkursu „Inżynier Roku OPL OIIB 2013”, i  tak
w kategorii „projektant” tytuł „Inżyniera Roku 2013”  i statuetkę otrzymał Jerzy Wójcik, zaś w kategorii „kierownik budowy” - Piotr Jasiński.
    Janusz Maćkowiak przeczytał także list przesłany przez posłankę z województwa opolskiego Brygidę Kolendę-Łabuś z życzeniami sukcesów z okazji przypadającego święta.
    Następnie dokonano prezentacji zaproszonych firm,  ich osiągnięcia w kraju i za granicą : firmę Adamietz przedstawił Szczepan Kusibab, Spółkę Wodociągi i Kanalizacja w Opolu  - Piotr Kętrzynski oraz Katarzyna Siejka.
 Po części oficjalnej przy taktach muzyki odbyło się spotkanie koleżeńskie.

Informację przygotowała: Halina Kaniak
                                           Sekretarz Okręgowej Rady Izby

Początek strony