Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Szkolenie OSD i ORZOZ, Bukowiec - 06-08.06.2013 r.

Szkolenie dla członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego i Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej OPL OIIB, Bukowiec  - 06-08.06.2013 r.
W dniach 6-8 czerwca br. Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa była organizatorem  kolejnego cyklicznego szkolenia dla członków sądów okręgowych      i rzeczników odpowiedzialności zawodowej z izb  Polski Południowej - Dolnośląskiej, Opolskiej, Śląskiej, Małopolskiej, Podkarpackiej i uczestniczącej po raz pierwszy w takich szkoleniach członków izby Świętokrzyskiej. Z izby Opolskiej w szkoleniu brało udział dziewięć osób- sześcioro członków sądu dyscyplinarnego, rzecznik – koordynator, dwie osoby z biura izby obsługujących te organy i przewodniczący Okręgowej Rady. W pierwszym dniu pomimo zmęczenia daleką podróżą w godzinach popołudniowych odbyło się szkolenie prowadzone przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie. Głównym tematem szkolenia były błędy, niedociągnięcia i nieprawidłowości popełniane przez projektantów i kierowników budów w procesie budowlanym. Drugi dzień szkolenia, to w pierwszej części wykład pracowników kancelarii mecenasa Artura Kosturka na temat aspektów psychologicznych i socjologicznych występujących w relacjach pomiędzy stronami postepowań dyscyplinarnych. W drugiej części szkolenia zainscenizowana została rozprawa     z tytułu odpowiedzialności zawodowej z czynnym udziałem uczestników szkolenia. Wycieczka na Jezioro Solińskie połączona ze zwiedzaniem zapory oraz całej infrastruktury zalewu na Solinie ze statku wycieczkowego była miłym akcentem udanego szkolenia. Podczas obiadu w ostatnim dniu naszego pobytu w Bukowcu, przewodniczący Opolskiej Izby dr inż. Wiktor Abramek zaprosił wszystkich obecnych na kolejne szkolenie, które odbędzie się w październiku w Jarnołtówku.


Opracował: Mieczysław Molencki                                                                                                                                                                                                                                                  Rzecznik Koordynator Odpowiedzialności Zawodowej OPL OIIB

Początek strony