Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Ogólnopolska Konferencja, Warszawa - 15-16.01.2013r.

W dniach 15-16.01.2013 roku odbyła się w Warszawie Ogólnopolska Konferencja nt. "Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych" zorganizowana przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Głównym celem tej konferencji było stworzenie forum dyskusji i wymiany doświadczeń dla paraktyków budownictwa i przedstawicieli świata nauki, zajmujących się różnymi aspektami tego zagadnienia.  Konferencja składała się z czterech sesji:

  1. Utrzymanie i stany techniczne
  2. Zagrożenia
  3. Aspekty prawne
  4. Aspekty techniczne

podczas, których wygłoszono kilkanaście referatów dotyczących zagadnień utrzymania obiektów budowlanych. Część referatów wygłoszonych przez naukowców jak i praktyków zajmującycyh się tymi zagadnieniami wzbudziła żywą dyskusję wśród uczestników konferencji.

Opolską Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentowali na konferencji Ryszard Karwasiecki i Mieczysław Molencki, którzy otrzymali od organizatorów bardzo obszerne i ciekawe w swej treści materiały w formie książkowej dostępne dla wszystkich zainteresowanych w czytelni naszej Izby.

Opracował: Mieczysław Molencki

Początek strony