Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

III Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości, Katowice - 28.09.2011 r.

W dniu 28.09.2011 r. w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach miało miejsce "III Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości" połączone z obchodami Śląskiego Dnia Budowlanych.

Opolską Izbę reprezentowali: Przewodniczący OPL OIIB - Wiktor Abramek, Zastępca Przewodniczącego - Henryk Nowak oraz Mieczysław Molencki - Rzecznik-Koordynator OPL OIIB.

Współorganizatorami konferencji byli: PIIB, PZITB, IPB w Warszawie oraz RIG w Katowicach.

Program konferencji obejmował:

1.    Bariery procesów inwestycyjno-budowlanych na podstawie praktyki   stosowania ustawy „Prawo budowlane” oraz ustawy – o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym.

2.    Praktyka stosowania ustawy „Prawo zamówień publicznych” – w ocenie Zamawiających i Wykonawców.

3.    Ocena systemu kształcenia kadr dla budownictwa na poziomie średnim  i wyższym.

 

Patronat Honorowy konferencji objęli Minister Infrastruktury, Wojewoda Śląski  i Marszałek Województwa Śląskiego oraz Rektorzy Politechniki Śląskiej i Częstochowskiej.

Początek strony