Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Kolejni inżynierowie z uprawnieniami

Uroczyste wręczenie uprawnień budowlanych osobom, które pomyślnie zdały egzamin w  42. sesji egzaminacyjnej odbyło się dnia 12 stycznia br. w lokalu Opolanka przy ulicy Żerkowickiej 2k w Opolu.

Na wstępie Dariusz Bajno, przewodniczący Okręgowej Rady powitał gości, którzy przyjęli zaproszenie na spotkanie. Obecnością swoją uroczystość zaszczycili: Szymon Ogłaza, członek zarządu województwa opolskiego, Rafał Zarzycki, wiceprezes PIIB, Bogdan Zwoliński, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego oraz powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego, Małgorzata Kałuża-Swoboda, dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Urzędu Wojewódzkiego w Opolu oraz naczelnicy administracji architektoniczno-budowlanych, Aleksandra Drescher, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Rafał Pydych, dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Opole, Tomasz Hanzel, dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, Bartłomiej Horaczuk, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, Waldemar Drożdżol, prezes Korporacji Kominiarzy Polskich, Wiesław Półchłopek, zastępca przewodniczącego Opolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, prezesi stowarzyszeń naukowo-technicznych, przedstawiciele uczelni opolskich oraz przedstawiciele firm budowlanych.

 

Po powitaniu, Dariusz Bajno przestawił działania opolskiego samorządu w 2023 roku oraz zamierzenia na rok 2024. Spotkanie było okazją do wręczenia statuetki w konkursie Inżyniera Roku za rok 2022 w kategorii projektant – Mariuszowi Pustelnikowi za projekt Kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Białą Głuchołaską w Głuchołazach.

Przebieg 42. sesji egzaminacyjnej podsumował Adam Rak, przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Rotę ślubowania odczytała Paulina Kornek, która uzyskała uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej. Po raz kolejny nagrodzono osobę, która najlepiej zdała egzamin na uprawnienia budowlane. Laureatem konkursu w 42. sesji egzaminacyjnej został mgr inż. Piotr Kosmal, który otrzymał uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej, któremu uprawnienia budowlane wręczył Rafał Zarzycki, wiceprezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Po uroczystym ślubowaniu, zostały wręczone decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych oraz listy gratulacyjne od marszałka województwa opolskiego, Andrzeja Buły. Osoby, które otrzymały uprawnienia budowlane, otrzymały także drobne upominki przydatne w pracy inżyniera od firmy BETARD Sp. z o. o.

Krótką informację oraz prezentację filmową o obiekcie przedstawiła Pani Ewelina Jabłońska, Manager Restauracji i Hotelu Opolanka. Prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja omówił rewitalizację budynku dawnego szpitala na Placu Kopernika na obecne Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego.

Na zakończenie części oficjalnej wystąpił zespół Take Style z Opola.

Początek strony