Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Spotkanie szkoleniowo-informacyjne w powiecie namysłowskim_28.07.2023 r.

 

W piątkowe popołudnie grupa opolskich inżynierów budownictwa z powiatu namysłowskiego wzięła udział w spotkaniu szkoleniowo-informacyjnym zorganizowanym wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Namysłowie przy udziale przedstawicieli organów administracji architektoniczno-budowlanej w Hotelu Jakubus w Jakubowicach. Uczestników spotkania przywitał Dariusz Bajno, Przewodniczący Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu. Nastepnie Konrad Gęsiarz, Starosta Namysłowski przedstawił prowadzone inwestycje w powiecie tj. budowę nowoczesnego budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie oraz budowę stadionu lekkoatletycznego przy Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie. Historię budowy ośrodka Jakubus przedstawił Mirosław Sokołowski, inspektor nadzoru.

Aktualne uwarunkowania działalności administracji architektoniczno-budowalnej w świetle zmian w ustawie Prawo budowlane omówiła Magdalena Hojeńska, Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Namysłowie zaś Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie namysłowskim, Adam Birski przedstawił formalno-prawne aspekty działalności nadzoru budowalnego.

Tradycyjnie po części oficjalnej nastąpiła dyskusja, wymiana doświadczeń oraz spotkanie integracyjne przy kawie.

 

Początek strony