Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady OPL OIIB_18.10.2022 r.

Program posiedzenia obejmował:

  • podsumowanie działań w ostatnim okresie;
  • realizacja budżetu OPL OIIB;
  • podjęcie uchwał w sprawie dofinansowań indywidualnych dla członków OPL OIIB;
  • plan działań na najbliższy okres;
  • projekty regulaminów zasad dofinansowania indywidulanego doskonalenia zawodowego  oraz ws. organizacji i rozliczania szkoleń z funduszu OPL OIIB członków OPL OIIB, projekt załącznika do uchwały OR OPL OIIB z dnia 20.04.2022  w sprawie powołania komisji opiniodawczo-doradczych;
  • informacja bieżąca przewodniczących organów.
Początek strony