Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Warsztaty szkoleniowe połączone ze spotkaniem integracyjnym pod Patronatem Starostwa Powiatowego w Brzegu_15.03.2019 r.

W dniu 15 marca br. odbyło sie kolejne spotkanie szkoleniowo - integracyjne zorganizowane pod patronatem Starosty powiatu brzeskiego oraz Burmistrza Lewina Brzeskiego - Artura Kotary dla członków OPL OIIB z powiatu brzeskiego. Szkolenie zorganizowane było przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Spotkanie otworzył i przywitał gości oraz członków Izby, Adam Rak - Przewodniczący Okręgowej Rady, który przedstawił informację z bieżącej działalności Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Następnie Burmistrz Artur Kotara przedstawił osiągnieęcia w zakresie budownictwa na terenie miasta Lewin Brzeski podkreślając udział inżynierów i techników budownictwa w tym zakresie. Pani Magdalena Krawiecka - zastępca rzecznika Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu omówiła uwarunkowania formalno - prawne przygotowania procesu budowlanego w świetle obowiązującego prawa. Pan Andrzej Serwatka - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Brzegu omówił bieżącą działalność inspektoratu. Wykład pn. "Budownictwo - wymagania bezpieczeństwa pracy. Prawa i obowiązki w dziedzinie BHP osób pracujących w budownictwie. Wzorcowa dokumentacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Szacowania i wartościowanie ryzyka zawodowego, system zarządzania bezpieczeństwem pracy" omówił Edward Siwirski - Inspektor Okręgowej Inspekcji Pracy w Opolu. Dyskusja i spotkanie integracyjne to ostatni punkt programu, w którym wzięło udział 49 osób. Szkolenie to zostało przeprowadzone w formie warsztatów pn. "„Instrumenty efektywnego podnoszenia potencjału opolskich IOB w branży budowlanej” w ramach projektu „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II” współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.

Opracował: Mieczysław Molencki - Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady OPL OIIB

Początek strony