Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Warsztaty szkoleniowe połączone ze spotkaniem integracyjnym w powiecie oleskim
Piątek, 28. Luty 2020, 15:45

Rozpoczęcie o godz. 15:45 - program szkolenia:

 1. Działania OPL OIIB na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków izby, przewidywane zmiany prawne w przygotowaniu i realizacji procesu budowlanego:
  Adam Rak – Przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB.
 2. Uwarunkowania prawne przygotowania inwestycji; procedury i dokumenty związane
  z wydaniem decyzji pozwolenia na budowę, zgłoszenia, niezbędna dokumentacja projektowa, praktyczne wskazówki dla uczestników procesu budowlanego:
  Grażyna Karpińska -
  Naczelnik Wydziału Administracji Architektoniczno - Budowlanej Starostwa Powiatowego
  w Oleśnie.
 3. Uwarunkowania prawne realizacji procesu budowlanego: dokumentacja budowy, procedury i dokumenty związane z rozpoczęciem budowy, plany BIOZ, kontrole budowy, okresowe kontrole obiektów budowlanych, praktyczne wskazówki dla uczestników procesu budowlanego: Regina Urbanek - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Oleśnie.
 4. Przepisy przeciwpożarowe w budownictwie; uwarunkowania projektowania i realizacji obiektów budowlanych; praktyczne wskazówki dla uczestników procesu budowlanego:
  Brygadier Paweł Kielar.
 5. Dyskusja, wymiana doświadczeń, spotkanie integracyjne.

 

Informacje organizacyjne:

Dojazd na spotkanie we własnym zakresie.

W terminie do 25 lutego 2020 r. prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu.

 

Miejsce Restauracja i Hotel "Na Kamieniu" ul. Oleska 1a, Borki Małe, 46-300 Olesno
 
Registrations are now closed
Początek strony